Plan dla edukacji

Zgłoś działanie

Trwa rekrutacja projektów realizujących założenia Planu dla edukacji. Mogą to być zarówno nowe inicjatywy, jak i te z ugruntowaną pozycją. Udział mogą wziąć osoby indywidualne, NGO oraz firmy. Każde działanie jest równie ważne.

Zgłoś swoje działania
do Planu dla edukacji!

Trwa się rekrutacja projektów, inicjatyw, działań, które realizują założenia Planu dla edukacji. Mogą być to projekty dopiero się rozpoczynające, jak i te z ugruntowaną pozycją w świecie edukacyjnym. Mogą je prowadzić osoby indywidualne, NGO, jak i firmy. Każde działanie ma takie samo znaczenie. Ich efekty będziemy traktować jako wskaźniki pozwalające na zmierzenie stanu realizacji Planu dla edukacji.

Inicjatywa zgłoszona do Planu dla edukacji będzie weryfikowana, opisana i oznaczona tak, by promowała jej cel i autorów. Dla każdej z nich zagwarantowana jest:

  • ekspozycja inicjatywy na plandlaedukacji.pl
  • zaprezentowanie inicjatywy w newsletterze Projektujemy przyszłość. Edukacja,
  • zaprezentowanie inicjatywy w social mediach Projektujemy przyszłość. Edukacja,
  • automatyczna kwalifikacja do konkursu projektów Planu dla edukacji.

W zamian należy zamieścić w dowolnym kanale inicjatyw np. na stronie www oznaczenia o wspieraniu Plan dla edukacji. Dzielmy się wiedzą i dobrymi praktykami, które pozwolą na stworzenie dobrej przyszłości dzisiejszych uczniów i każdego z nas!

Realizuj Plan, wygrywaj nagrody

Wystartował konkurs na najlepsze inicjatywy realizowane w ramach Planu dla edukacji. Do wygrania, w 10 kategoriach, odpowiadających 10 obszarom Planu dla edukacji, będą pakiety wsparcia pozwalające na dalszy rozwój projektu! Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 1 września! Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Aby zgłosić swoją inicjatywę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej!

Formularz

Formularz zgłoszenia inicjatywy do Planu dla edukacji

Obszar Planu dla edukacji, który realizuje działanie (wybierz 1 główny obszar): *
Wybierz 1 obszar
Cel_e Planu dla edukacji - Środowisko edukacyjne
Wskaż realizowane cele
Cel_e Planu dla edukacji - Rodzice i szkoła
Wskaż realizowane cele
Cel_e Planu dla edukacji - Biznes i edukacja
Wskaż realizowane cele
Cel_e Planu dla edukacji - Kompetencje przyszłości
Wskaż realizowane cele
Cel_e Planu dla edukacji - Kondycja psychiczna
Wskaż realizowane cele
Cel_e Planu dla edukacji - Szkoła jako przyjazna przestrzeń
Wskaż realizowane cele
Cel_e Planu dla edukacji - Podstawa programowa
Wskaż realizowane cele
Cel_e Planu dla edukacji - Oceny, egzaminy, zestawienia
Wskaż realizowane cele
Cel_e Planu dla edukacji - Edukacja dla przyszłości
Wskaż realizowane cele
Cel_e Planu dla edukacji - Rozwój i wspieranie talentów
Wskaż realizowane cele
Maksimum 500 znaków, minimum 100 znaków
Wskaż podmioty lub osoby odpowiedzialne za realizację inicjatywy
Link do strony www inicjatywy/dodatkowych informacji
Link do zdjęcia ilustrującego (orientacja pozioma)

Informacje dotyczące osoby zgłaszającej inicjatywę

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz akceptuję jej postanowienia. *

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławski Park Technologiczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 18. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WPT zgodnie z 6 ust 1 lit. f) RODO, tj. do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego wszelkie działania promujące produkty oraz usługi, znajdujące się w ofercie WPT, w tym także do prowadzenia korespondencji, przesyłania newsletterów oraz zaproszeń na wydarzenia organizowanie przez WPT. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy WPT oraz inne podmioty przetwarzające dane w imieniu WPT na podstawie odrębnych umów powierzenia. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mając na uwadze podstawę prawną oraz przyjęte sposoby przetwarzania danych osobowych nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany oraz zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania., które jednakże nie będzie skutkować podjęciem w stosunku do Państwa jakichkolwiek decyzji, jak również nie będzie powodować dla Państwa skutków prawnych, czy też w jakikolwiek inny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez WPT znajdą Państwo na stronie internetowej : http://www.projektujemyprzyszlosc.pl/polityka-prywatnosci/ We wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod numerem telefonu +48 71 798 58 00.
Masz pytania? Chcesz dołączyć do projektu?
Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas na adres

kontakt@plandlaedukacji.pl

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!