Szkoła jako
przyjazna przestrzeń

Obszar VI
Cel główny: Promowanie postrzegania szkół jako przyjaznych przestrzeni

Wyznaczenie celów i określenie działań związanych z poprawą kondycji psychicznej nie tylko uczniów, ale też całego środowiska związanego ze szkołą, w tym nauczycieli.

Cele i zadania

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Upowszechnianie wiedzy o korzyści z reorganizacji szkolnych dzwonków – wspieranie szkół we wdrożeniach zmian i przedstawianie korzyści z nich płynących w środowisku edukacyjnym
2. Upowszechnianie wiedzy o korzyści z reorganizacji aranżacji ławek w trakcie lekcji – wspieranie szkół we wdrożeniach zmian i przedstawianie korzyści z nich płynących w środowisku edukacyjnym
3. Promowanie tworzenia w szkołach przestrzeni do uczenia się uczenia, wypowiadania własnych poglądów i prezentowania zdobytych umiejętności
4. Upowszechnianie wiedzy o koniecznych zmianach w szkole wśród rodziców
5. Wspieranie działań edukacyjnych z zakresu zmiany szkolnych przestrzeni wśród nauczycieli i personelu szkoły

Zadania
1. Stworzenie i upowszechnianie katalogu działań, które sprawią, że szkoły w sensie fizycznym będą miejscem przyjaznym dla uczniów i nauczycieli – upowszechnianie wiedzy o roli aranżacji szkół dla rozwoju uczniów
2. Promowanie i wspieranie tworzenie “mini przestrzeni przyszłości w szkołach”
3. Wspieranie partycypacji uczniów i rodziców w aranżacji szkolnych przestrzeni
4. Wspieranie partnerstw szkół z podmiotami zewnętrznymi w zakresie tworzenia dobrych, szkolnych przestrzeni
5. Monitorowanie i upowszechnianie dobrych praktyk

Zadania
1. Upowszechnianie wiedzy na temat roli szkoły w spędzaniu czasu wolnego przez uczniów
2. Gromadzenie, upowszechnianie wiedzy i metod na temat gromadzenia informacji i ich analizowania z zakresu realnych potrzeb uczniów w zakresie spędzania wolnego czasu w szkole
3. Stworzenie i upowszechnianie poradnika opisującego metody na tworzenie w szkołach przestrzeni dla czasu wolnego uczniów
4. Gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu realnych potrzeb uczniów w zakresie spędzania wolnego czasu w szkole
5. Wspieranie działań wdrożeniowych w zakresie tworzenia przestrzeni dla wolnego czasu uczniów w szkołach

Zadania
1. Promowanie empatii jako sposobu na poprawę stanu środowiska edukacyjnego
2. Upowszechnianie metod na wprowadzanie empatycznej komunikacji w szkole
3. Gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk
4. Wsparcie empatycznej komunikacji szkoły z rodzicami i uczniami
5. Wspieranie działań edukacyjnych dot. empatii skierowanych do uczniów

Zadania
1. Wspieranie procesu kreowania dobrych relacji i więzi w triadzie: nauczyciele–uczniowie–rodzice
2. Wspieranie włączania różnorodności, zaufania i tolerancji w codzienną pracę z uczniami i rodzicami w szkole
3. Edukacja środowiska edukacyjnego o roli informacji zwrotnych dla uczniów i rodziców
4. Wsparcie edukacyjne i psychospołeczne więzi rodziców i dzieci w szkole
5. Promowanie i upowszechnianie partnerskiej współpracy między nauczycielami

Co mogę z tym zrobić?

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas.

Co już zrobiliśmy?

Realizacja Planu dla edukacji to suma działań różnej skali, które są wdrażane przez wiele podmiotów – nauczycieli, NGO, biznes, uczniów czy rodziców. Każde z działań przypisane jest do odpowiedniego obszaru Planu, dzięki czemu możemy pokazać efekty wspólnej pracy całego środowiska edukacyjnego. W tym obszarze są to m.in.:

  • 30

    pomysłów na lekcje związane z wykorzystaniem ruchu na lekcji - Edukacja w ruchu

  • 78 000

    pobrań zeszytu lekturowego dla klas VII-VIII Fundacji Razem w Polsce

  • 22 000

    pobrań zeszytu lekturowego dla klas IV-VI Fundacji Razem w Polsce

Inicjatywy

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas. 

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.

Poznaj

Plan dla edukacji

10 obszarów | 50 celów | 250 zadań

Masz pytania? Chcesz dołączyć do projektu?
Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas na adres

kontakt@plandlaedukacji.pl

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!