Środowisko
edukacyjne

Obszar I
Cel główny: Wsparcie i rozwój środowisk związanych z edukacją

Wokół polskiej edukacji zgromadzona jest duża liczba rozproszonych osób i instytucji, które łączy jeden cel – zmiana edukacji. Aktywności w tym obszarze mają je zintegrować, wypromować i zachęcić innych do działania. Mają one również cel ogólnospołeczny, związany ze zwiększaniem świadomości roli zawodu nauczyciela, jak również praktyczny – wspieranie osób zajmujących się edukacją.

Cele i zadania

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Budowa sieci ambasadorów promujących i wspierających rolę zawodu nauczyciela spoza środowiska edukacyjnego
2. Promocja wpływu zawodu nauczyciela na życie każdego z nas (kampania „Mój nauczyciel”)
3. Przygotowanie i upowszechnienie metod budowy prestiżu zawodu nauczyciela dla samorządów terytorialnych
4. Promowanie i wspieranie zaangażowania rodziców w budowę prestiżu zawodu nauczyciela
5. Opracowanie multiśrodowiskowej definicji zawodu nauczyciela, jego roli i jej upowszechnianie

1. Promowanie sposobów, metod i narzędzi wspierających integrację i współpracę środowiska edukacyjnego
2. Upowszechnianie wspólnych kanałów komunikacji środowiska edukacyjnego i przestrzeni do dyskusji
3. Tworzenie przestrzeni do spotkań i rozmów środowiska edukacyjnego
4. Animowanie organizacji spotkań dla środowiska edukacyjnego
5. Monitorowanie, analizowanie i promowanie integracji zdefiniowanego na nowo
środowiska edukacyjnego

Zadania
1. Promowanie postrzegania szkoły jako dynamicznej organizacji
2. Wspieranie rozwoju menadżerskich kompetencji dyrektorów szkół
3. Promowanie interdyscyplinarnego podejścia do szkolenia nauczycieli
4. Promowanie nowoczesnego kształcenia kadr przyszłości szkoły – opracowanie i upowszechnianie nowego standardu kształcenia nauczycieli
5. Promowanie partnerskiego modelu komunikacji szkoły
Zadania
1. Wspieranie rozwoju przestrzeni, w której głos o zmianie edukacji zabiorą uczniowie
2. Mapowanie i promowanie projektów uczniowskich nakierowanych na przyszłość edukacji
3. Budowa sieci wsparcia dla organizacji uczniowskich
4. Zbieranie i analizowanie głosów uczniów o zmianach potrzebnych w szkole
5. Integrowanie organizacji uczniowskich z dojrzałym środowiskiem edukacyjnym
Zadania
1. Upowszechnianie wiedzy o roli i poprawnym kształcie stosowania prawa oświatowego,
szczególnie statutów szkoły
2. Promowanie współpracy z NGO (oraz inicjatywami społecznymi) i korzyści z niej płynącej dla szkół
3. Upowszechnianie wiedzy na temat otwierania się i nawiązywania przez szkoły współpracy
z podmiotami zewnętrznymi, w tym zewnętrznym instytucjami edukacyjnymi
4. Upowszechnianie wiedzy na temat popularyzacji działalności szkoły w kanałach zewnętrznych
(np. w mediach, środowisku lokalnym)
5. Upowszechnianie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów środowiska edukacyjnego

Co mogę z tym zrobić?

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas.

Co już zrobiliśmy?

Realizacja Planu dla edukacji to suma działań różnej skali, które są wdrażane przez wiele podmiotów – nauczycieli, NGO, biznes, uczniów czy rodziców. Każde z działań przypisane jest do odpowiedniego obszaru Planu, dzięki czemu możemy pokazać efekty wspólnej pracy całego środowiska edukacyjnego. W tym obszarze są to m.in.:

  • 150

    podmiotów zarejestrowanych w Bazie Liczymy się dla edukacji

  • 400

    materiałów w Bazie wiedzy Planu dla edukacji

Inicjatywy

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas. 

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.

Poznaj

Plan dla edukacji

10 obszarów | 50 celów | 250 zadań

Masz pytania? Chcesz dołączyć do projektu?
Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas na adres

kontakt@plandlaedukacji.pl

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!