Rozwój i
wspieranie talentów

Obszar X
Cel główny: Promowanie roli interdyscyplinarnego rozwoju uczniów

Wspieranie rozwoju talentów w polskich szkołach oraz promowanie szkoły opartej o interdyscyplinarny rozwój, używającej narzędzi pozwalających uczniom na podążanie za ciekawością świata.

Cele i zadania

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Promowanie przygotowywania uczniów do rzeczywistych wyzwań i zachęcanie ich do uczenia się przez całe życie
2. Wspieranie kształtowania krytycznego, analitycznego myślenia oraz nabywania umiejętności uczenia się (zdobywania wiedzy i kompetencji)
3. Zachęcanie do rozwoju zainteresowań i pasji przez dzieci i młodzież
4. Wspomaganie nauczycieli w procesie wspierania interdyscyplinarnego rozwoju uczniów
5. Promowanie wśród rodziców właściwego podejścia do interdyscyplinarnego rozwoju uczniów

Zadania
1. Budowa sieci wsparcia dla utalentowanych uczniów i ich promowanie
2. Stworzenie ścieżki wspierania talentów uczniów dla nauczycieli i dyrektorów szkół
3. Edukacja nauczycieli w zakresie rozpoznawania naturalnych predyspozycji i wspierania talentów uczniów
4. Edukacja rodziców w zakresie wspierania naturalnych predyspozycji dzieci
5. Promowanie metod i praktyk wspierających rozwój talentów uczniów w trakcie lekcji

Zadania
1. Kreowanie atmosfery zaufania i empatii w relacji uczeń i nauczyciel oraz uczeń – nauczyciel – rodzic
2. Zdefiniowanie modelowej roli i kompetencji nauczyciela = mentora
3. Promowanie mentorskiej roli nauczycieli i jej znaczenia dla rozwoju uczniów
4. Wspomaganie rozwoju mentorskich kompetencji nauczycieli
5. Monitorowanie i promowanie dobrych praktyk i przykładów

Zadania
1. Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk dotyczących rozwoju talentów i pasji uczniów w procesie uczenia się
2. Upowszechnianie wiedzy i metod dotyczących rozwijania zainteresowań uczniów
3. Promowanie podejmowania inicjatyw pozalekcyjnych w szkole
4. Upowszechnianie w środowisku szkolnym metod na rozwijanie talentów
5. Kreowanie pozytywnych połączeń między edukacją a inicjatywami naukowymi i przedsiębiorczymi oraz promowanie partnerskiej współpracy z instytucjami edukacyjnymi, wychowawczymi i kulturalnymi

Zadania
1. Monitorowanie, analizowanie i upowszechnianie informacji na temat szkolnych zajęć pozalekcyjnych
dla dzieci
2. Wspieranie rozwoju możliwości i inicjatyw pozwalających uczniom na poznawanie w praktyce różnego typu zawodów, profesji i realizowanie wczesnego doradztwa zawodowego pozwalającego na wybór priorytetów w procesie edukacyjnym
3. Wspieranie rozwojowej działalności szkolnych kółek zainteresowań
4. Wprowadzanie do szkół inicjatyw pokazujących zainteresowania uczniów np. wystaw projektów uczniów (model science fairs)
5. Promowanie wprowadzania na lekcji dodatkowych prezentacji w formule “show and tell”

Co mogę z tym zrobić?

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas.

Co już zrobiliśmy?

Realizacja Planu dla edukacji to suma działań różnej skali, które są wdrażane przez wiele podmiotów – nauczycieli, NGO, biznes, uczniów czy rodziców. Każde z działań przypisane jest do odpowiedniego obszaru Planu, dzięki czemu możemy pokazać efekty wspólnej pracy całego środowiska edukacyjnego. W tym obszarze są to m.in.:

 • 134

  uczniów i 10 nauczycieli w programie BARBERING – RZEMIOSŁO FRYZJERSKIE BLIŻEJ UCZNIÓW

 • 4500

  Eksplorerek i Eksplorerów

 • 2400

  zgłoszonych projektów #STEAM (inżynierskich i badawczych) do Konkursu Explory

 • 46

  reprezentantów Explory w konkursie ISEF

Inicjatywy

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas. 

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.

Poznaj

Plan dla edukacji

10 obszarów | 50 celów | 250 zadań

Masz pytania? Chcesz dołączyć do projektu?
Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas na adres

kontakt@plandlaedukacji.pl

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!