Obszar VII
Cel główny: Zmiana postrzegania sposobu realizacji podstawy programowej

Pokazanie, jak wprowadzać zmianę w sposobie realizacji podstawy programowej oddolnie, w momencie, gdy systemowa zmiana nie jest możliwa do szybkiego wdrożenia. Będą udowadniać, że różne szkoły mogą adaptować ją do swoich potrzeb.

Cele i zadania

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Wprowadzenie do pracy z uczniami elastyczności – otwartości na proces zmiany zachodzący u dzieci i młodzieży
2. Promowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych i znajomości regulatorów życia szkoły
3. Wspieranie i tworzenie dla uczniów przestrzeni do dyskusji o formie i zakresie ich edukacji
4. Monitorowanie i upowszechnianie wiedzy o trendach i zjawiskach wpływających na kształt procesu edukacyjnego młodych ludzi
5. Wspieranie uczniów w skutecznej komunikacji z nauczycielem, dyrektorem i rodzicem

Zadania
1. Zwiększenie partycypacji uczniów i rodziców w wyborze modelu pracy z podręcznikiem
2. Monitorowanie, analiza i upowszechnianie trendów dotyczących rynku podręczników
3. Promowanie multidyscyplinarnego podejścia w tworzeniu i stosowaniu podręczników
4. Edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat korzyści, wad i zasad stosowania podręczników na lekcji
5. Monitorowanie, analiza i upowszechnianie dobrych praktyk

Zadania
1. Upowszechnienie postrzegania podstawy programowej jako dynamicznego narzędzia, które może dostosować się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań społeczeństwa
2. Polepszenie rozumienia roli podstawy programowej przez środowisko edukacyjne (m.in. jako skutecznego elementu prawa oświatowego)
3. Promowanie dobrych praktyk z podstawą programową
4. Opracowanie i upowszechnianie podstaw programowych w pigułce
5. Promowanie metod i sposobów pracy alternatywnej z podstawą programową

Zadania
1. Wspieranie i animowanie dialogu z nauczycielami w celu zrozumienia ich perspektyw, doświadczeń i wyzwań związanych z podstawą programową
2. Promowanie multi i interdyscyplinarności w pracy nauczyciel – idei, metod, sposobów
3. Promowanie współpracy nauczycieli różnych przedmiotów – upowszechnianie metod i sposobów
4. Monitorowanie i upowszechnianie dobrych praktyk
5. Zwiększanie świadomości dyrektorów dotyczącej korzyści z multidyscyplinarności w szkole

Zadania
1. Gromadzenie i upowszechnianie sposobów na wprowadzanie innowacji na lekcje
2. Zwiększanie zrozumienia roli podstawy programowej przez nauczycieli i rodziców
3. Wprowadzanie pracy projektowej do szkół
4. Gromadzenie i upowszechnianie materiałów metodycznych i dydaktycznych dot. alternatywnego stosowania podstawy programowej
5. Promowanie dobrych praktyk i case study

Co mogę z tym zrobić?

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas.

Co już zrobiliśmy?

Realizacja Planu dla edukacji to suma działań różnej skali, które są wdrażane przez wiele podmiotów – nauczycieli, NGO, biznes, uczniów czy rodziców. Każde z działań przypisane jest do odpowiedniego obszaru Planu, dzięki czemu możemy pokazać efekty wspólnej pracy całego środowiska edukacyjnego. W tym obszarze są to m.in.:

  • 2

    lekcje koleżeńskie

  • 100

    pomysłów na lekcje w formie e-booka od Interdyscyplinarnie na języku polskim

  • 3000

    egzemplarzy książki „Słuchaj, aby zrozumieć"

Baza wiedzy

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas. 

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.

Poznaj

Plan dla edukacji

10 obszarów | 50 celów | 250 zadań

Masz pytania? Chcesz dołączyć do projektu?
Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas na adres

kontakt@plandlaedukacji.pl

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!