Poznaj

Plan dla edukacji

10 obszarów | 50 celów | 250 zadań

Poznaj
Plan dla edukacji!

Poznaj główne założenia Planu dla edukacji! Każdy z 10 obszarów odpowiada jednemu z głównych celów Planu. Obszar obejmuje 50 celów oraz 250 zadań. Zadania oraz narzędzia pozwalające na ich realizację opisujemy na kolejnych stronach. Poznaj Plan dla edukacji w pigułce!

Co mogę z tym zrobić?

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas.

Poznaj obszary Planu dla edukacji!

Poznaj główne założenia Planu dla edukacji! Każdy z 10 obszarów odpowiada jednemu z głównych celów Planu. Obszar obejmuje 50 celów oraz 250 zadań, które można też określić jako cele operacyjne.

Obszary działań:

Środowisko
edukacyjne

Obszar I
Cel główny: Wsparcie i rozwój środowisk związanych z edukacją

Wokół polskiej edukacji zgromadzona jest duża liczba rozproszonych osób i instytucji, które łączy jeden cel – zmiana edukacji. Aktywności w tym obszarze mają je zintegrować, wypromować i zachęcić innych do działania. Mają one również cel ogólnospołeczny, związany ze zwiększaniem świadomości roli zawodu nauczyciela, jak również praktyczny – wspieranie osób zajmujących się edukacją.

Rodzice
i szkoła

Obszar II
Cel główny: Rozwój partnerskich relacji rodzice – szkoła

Działania związane z poprawą relacji między rodzicami, a nauczycielami i dyrektorami szkół. Podejmowane w  ramach niego aktywności mają promować wielostronną współpracę, udzielać wsparcia dla działań organizacji, rad rodziców, rady szkoły.

Biznes
i edukacja

Obszar III
Cel główny: Integracja biznesu i edukacji

Zwiększanie świadomości znaczenia dwustronnej relacji biznesu i edukacji, ich wzajemnego wpływu na siebie oraz pokazanie możliwości współpracy.

Kompetencje
przyszłości

Obszar IV
Cel główny: Wspieranie rozwoju kompetencji przyszłości

Popularyzacja potrzeby rozwijania kompetencji w szkole, pokazywaniu, jak w praktyczny sposób budować kulturę pracy sprzyjającą rozwijaniu kompetencji oraz przybliżeniu środowisku przydatnych praktyk i sposobów pracy z  uczniami w obszarze budowania kompetencji.

Kondycja
psychiczna

Obszar V
Cel główny: Troska o kondycję psychiczną środowiska edukacyjnego

Wyznaczenie celów i określenie działań związanych z poprawą kondycji psychicznej nie tylko uczniów, ale też całego środowiska związanego ze szkołą, w tym nauczycieli.

Szkoła jako
przyjazna przestrzeń

Obszar VI
Cel główny: Promowanie postrzegania szkół jako przyjaznych przestrzeni

Działania, które w skali mikro i makro sprawią, że szkoły w kontekście fizycznym i społecznym będą miejscem przyjaznym dla uczniów i nauczycieli. Mają polegać m.in. na wypracowaniu uniwersalnych rozwiązań, które mogą na swoje potrzeby adaptować szkoły.

Podstawa
programowa

Obszar VII
Cel główny: Zmiana postrzegania sposobu realizacji podstawy programowej

Pokazanie, jak wprowadzać zmianę w sposobie realizacji podstawy programowej oddolnie, w momencie, gdy systemowa zmiana nie jest możliwa do szybkiego wdrożenia. Będą udowadniać, że różne szkoły mogą adaptować ją do swoich potrzeb.

Oceny, egzaminy
zestawienia

Obszar VIII
Cel główny: Promowanie nowego podejścia do narzędzi, które są obecne w szkolnym systemie

Wyznaczenie celów i kierunków działań zmierzających do zmiany sposobu postrzegania i stosowania w szkolnej codzienności obecnych w niej systemowo narzędzi.

Edukacja
dla przyszłości

Obszar IX
Cel główny: Budowa świadomości roli edukacji dla przyszłości (rozwoju nauki, gospodarki, społeczeństwa)

Budowa świadomości społecznej roli edukacji dla społeczeństwa przyszłości, jej relacji z nauką i gospodarką, kształtowanie świadomych obywateli. Promowanie przedsiębiorczych, proinnowacyjnych postaw, które są kluczowe dla trwałej zmiany edukacji na lepsze.

Rozwój
i wspieranie talentów

Obszar X
Cel główny: Promowanie roli interdyscyplinarnego rozwoju uczniów

Wspieranie rozwoju talentów w polskich szkołach, oraz promowanie szkoły opartej o interdyscyplinarny rozwój, używającej narzędzi pozwalających uczniom na podążanie za ciekawością świata.

Co już zrobiliśmy?

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas. Jego podstawą są realnie wyznaczone kierunki działań i określone sposoby ich realizacji, które będą opierać się na współpracy i otwartości na nowe idee. Wierzymy, że suma wielu, nawet małych działań, pozwoli nam w dłuższej perspektywie stworzyć edukację odpowiadającą na wyzwania przyszłości.

 • 17856

  opublikowanych celów edukacyjnych w Aplikacji Sparkling

 • 10

  przedstawień Bajki nie tylko dla dorosłych

 • 134

  uczniów i 10 nauczycieli w programie BARBERING – RZEMIOSŁO FRYZJERSKIE BLIŻEJ UCZNIÓW

 • 4500

  Eksplorerek i Eksplorerów

Inicjatywy

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas. 

Masz pytania? Chcesz dołączyć do projektu?
Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas na adres

kontakt@plandlaedukacji.pl

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!