Oceny,
egzaminy, zestawienia

Obszar VIII
Cel główny: Promowanie nowego podejścia do narzędzi, które są obecne w szkolnym systemie

Wyznaczenie celów i kierunków działań zmierzających do zmiany sposobu postrzegania i stosowania w szkolnej codzienności obecnych w niej systemowo narzędzi.

Cele i zadania

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Redefinicja ocen, sukcesu i błędu w polskiej szkole i promowanie nowego podejścia
2. Promocja pracy na zasobach, nie na deficytach w szkołach
3. Wspomaganie zmiany oczekiwań rodziców wobec systemu oceniania
4. Wspomaganie wzrostu partycypacji uczniów w kształtowaniu szkolnych relacji dot. oceniania
5. Promowanie rozumienia oceny jako informacji zwrotnej oraz oceniania kształtującego, opartego na wielostronnej komunikacji i przepływie informacji

Zadania
1. Opracowanie katalogu alternatywnych metod ewaluacji pracy ucznia dla nauczyciela
2. Upowszechnianie i wspomaganie wdrażania alternatyw do tradycyjnego oceniania w szkołach
3. Promowanie odejścia od czerwonych pasków na świadectwach
4. Promowanie i wspieranie działań eliminujących chroniczny stres związany z ocenianiem wśród uczniów
5. Promowanie zmiany w podejściu do zadań domowych w szkołach

Zadania
1. Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat wpływu tradycyjnego systemu egzaminowania na uczniów
2. Wspieranie budowy pozytywnego podejścia do egzaminów
3. Wprowadzanie pozytywnych systemów oceny rozwoju kompetencji uczniów
4. Promowanie przewagi praktycznych umiejętności i kompetencji nad punktami egzaminacyjnymi
5. Monitorowanie, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk

Zadania
1. Upowszechnianie wiedzy na temat wad ocen zachowania
2. Zwiększanie kompetencji nauczycieli w zakresie prac z ocenianiem zachowania uczniów
3. Promowanie odejścia od punktowego systemu oceniania zachowania w szkołach
4. Zwiększanie wiedzy rodziców w zakresie wpływu ocen zachowania na dzieci
5. Monitorowanie i upowszechnianie dobrych praktyk

Zadania
1. Gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat relacji uczniów i rodziców z ocenami oraz koniecznością wprowadzenia zmian
2. Upowszechnianie metod dotyczących redukcji stresu wynikającego z obowiązującego systemu oceniania
3. Edukacja rodziców o wpływie ocen na dzieci i sposobów pracy z nią
4. Upowszechnianie wiedzy o alternatywnych systemach oceniania i metod na lobbowanie za nimi we własnych szkołach
5. Promowanie alternatyw do nagród na koniec roku w zakresie gratyfikacji uczniów

Co mogę z tym zrobić?

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas.

Co już zrobiliśmy?

Realizacja Planu dla edukacji to suma działań różnej skali, które są wdrażane przez wiele podmiotów – nauczycieli, NGO, biznes, uczniów czy rodziców. Każde z działań przypisane jest do odpowiedniego obszaru Planu, dzięki czemu możemy pokazać efekty wspólnej pracy całego środowiska edukacyjnego. W tym obszarze są to m.in.:

 • 1598

  przygotowanych i przeprowadzonych turnusów (czyli rocznych lub półrocznych kursów z różnych przedmiotów) w Aplikacji Sparkling

 • 17856

  opublikowanych celów edukacyjnych w Aplikacji Sparkling

 • 20

  ocen w formie map myśli od inicjatywy (d)ocenianie śródroczne

 • 5

  webinarów w ramach Uczenie się przez współtworzenie

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.

Poznaj

Plan dla edukacji

10 obszarów | 50 celów | 250 zadań

Masz pytania? Chcesz dołączyć do projektu?
Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas na adres

kontakt@plandlaedukacji.pl

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!