Obszar V
Cel główny: Troska o kondycję psychiczną środowiska edukacyjnego

Wyznaczenie celów i określenie działań związanych z poprawą kondycji psychicznej nie tylko uczniów, ale też całego środowiska związanego ze szkołą, w tym nauczycieli.

Cele i zadania

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Wspieranie i promowanie działań związanych ze zmniejszaniem poziomu stresu wśród nauczycieli
2. Wspieranie i wdrażanie działań zapobiegających wypaleniu zawodowemu nauczycieli
3. Wspieranie i wdrażanie inicjatyw dostarczających inspiracji i motywacji środowisku nauczycielskiemu
4. Budowanie społecznej sieci wsparcia psychologicznego dla nauczycieli
5. Zwiększanie kompetencji nauczycieli w zakresie troski o własny dobrostan

Zadania
1. Wyposażanie uczniów w kompetencje dotyczące zarządzania stresem i trudnymi emocjami
2. Promowanie edukacji z wykorzystaniem komunikacji bez przemocy NVC
3. Wspieranie i podejmowanie inicjatyw promujących rozwój pozytywnych, wspierających relacji uczniów
4. Zwiększanie świadomości i kompetencji rodziców i nauczycieli z zakresu dobrostanu psychicznego uczniów
5. Tworzenie społecznej sieci wsparcia dla uczniów

Zadania
1. Promowanie roli neurobiologii w procesie edukacji
2. Edukacja rodziców i nauczycieli z zakresu wpływu neurobiologii na edukację i wychowanie
3. Promowanie dobrych praktyk i upowszechnianie wiedzy
4. Wspieranie procesu nawiązywania współpracy między szkołami a podmiotami zajmującymi się neurobiologią
5. Zapewnianie dostępu do aktualnych informacji z dziedziny neurobiologii oraz narzędzi i technik dydaktycznych, które mogą być wdrażane w szkołach

Zadania
1. Promowanie i wspieranie zmiany formy lekcji wychowawczych tak, by pozytywnie wpływały na kondycję psychiczną
2. Promowanie ważnej roli wypoczynku w szkole i procesie edukacji
3. Upowszechnianie wiedzy i metod rozwijania motywacji do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym wszystkich jego podmiotów
4. Wspieranie warsztatu nauczycieli i dyrektorów z zakresu zarządzania stresem swoim i uczniów
5. Kształtowanie twórczej atmosfery w szkołach opartej na empatii, tolerancji i równości

Zadania
1. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy na temat rozwoju i potrzeb psychologicznych dzieci w różnych grupach wiekowych
2. Zwiększanie dostępu dla rodziców do specjalistycznego wsparcia w komunikacji z dzieckiem
3. Promowanie zmiany sposobu myślenia rodziców o szkole z “oni” na “my”
4. Gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu budowania pozytywnych relacji z dziećmi
5. Promowanie zdroworozsądkowego podejścia do edukacji i efektywnej, partnerskiej relacji ze szkołą

Co mogę z tym zrobić?

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas.

Co już zrobiliśmy?

Realizacja Planu dla edukacji to suma działań różnej skali, które są wdrażane przez wiele podmiotów – nauczycieli, NGO, biznes, uczniów czy rodziców. Każde z działań przypisane jest do odpowiedniego obszaru Planu, dzięki czemu możemy pokazać efekty wspólnej pracy całego środowiska edukacyjnego. W tym obszarze są to m.in.:

  • 2

    warsztaty Poruszeni

  • 5

    Festiwali Edupozytywni

  • 5

    Konferencji Edupozytywni

Inicjatywy

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas. 

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.

Poznaj

Plan dla edukacji

10 obszarów | 50 celów | 250 zadań

Masz pytania? Chcesz dołączyć do projektu?
Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas na adres

kontakt@plandlaedukacji.pl

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!