Kompetencje
przyszłości

Obszar IV
Cel główny: Wspieranie rozwoju kompetencji przyszłości

Popularyzacja potrzeby rozwijania kompetencji w szkole, pokazywaniu, jak w praktyczny sposób budować kulturę pracy sprzyjającą rozwijaniu kompetencji oraz przybliżeniu środowisku przydatnych praktyk i sposobów pracy z uczniami w obszarze budowania kompetencji.

Cele i zadania

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Stworzenie i upowszechnianie katalogu kompetencji przyszłości
2. Monitorowanie, analizowanie i upowszechnianie trendów i nowości w zakresie rozwoju kompetencji przyszłości
3. Promowanie i rozwój 4K, czyli cztery najważniejsze kompetencje XXI wieku
4. Wspierania rozwoju synergii między NGO i biznesem, a szkołami w zakresie rozwoju kompetencji przyszłości
5. Edukacja rodziców i kształtowanie ich oczekiwań wobec szkoły dot. rozwoju kompetencji wśród dziec

Zadania
1. Gromadzenie wiedzy, dobrych praktyk dotyczących kompetencji przyszłości
2. Analizowanie, tworzenie i upowszechnianie metod rozwoju kompetencji przyszłości
3. Wspieranie działań zwiększających umiejętności kadry szkolnej w zakresie rozwijania kompetencji przyszłości uczniów
4. Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy dot. rozwoju kompetencji przyszłości
5. Wspieranie rozwoju kompetencji przyszłości wśród uczniów

Zadania
1. Wspieranie działań rozwijających umiejętności nauczania kompetencji przyszłości
2. Wspieranie stosowania rozwojowych metod samodoskonalenia nauczycieli, szczególnie superwizji
3. Upowszechnianie praktyk i sposobów pracy z uczniami w obszarze budowania kompetencji
4. Wspieranie kształcenia studentów studiów pedagogicznych do rozwijania wśród uczniów kompetencji społecznych, cyfrowych i innych kompetencji przyszłości
5. Wspieranie dyrektorów szkół w zakresie kształcenia kadry i uczniów w zakresie kompetencji przyszłości

Zadania
1. Wspieranie tworzenia przestrzeni do kreatywności i innowacyjności w szkołach
2. Wspieranie i upowszechnianie inicjatyw zwiększających kompetencje przyszłości u uczniów
3. Promowanie mentorstwa, tutoringu i współpracy w edukacji
4. Upowszechnianie stosowanie metod aktywnego uczenia się
5. Wspieranie i upowszechnianie inicjatyw nastawionych na multidyscyplinarny rozwój uczniów

Zadania
1. Przygotowanie uczniów do skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie opartym na technologii, szczególnie AI
2. Monitoring, analiza i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie postępów uczniów w rozwijaniu kompetencji cyfrowych
3. Edukacja w zakresie świadomego korzystania z technologii w procesie edukacji
4. Zwiększanie kompetencji nauczycieli do edukacji o kompetencjach cyfrowych
5. Upowszechnianie wiedzy o roli proporcji kompetencji cyfrowych i kompetencji tradycyjnych

Co mogę z tym zrobić?

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas.

Co już zrobiliśmy?

Realizacja Planu dla edukacji to suma działań różnej skali, które są wdrażane przez wiele podmiotów – nauczycieli, NGO, biznes, uczniów czy rodziców. Każde z działań przypisane jest do odpowiedniego obszaru Planu, dzięki czemu możemy pokazać efekty wspólnej pracy całego środowiska edukacyjnego. W tym obszarze są to m.in.:

 • 15

  interaktywnych materiałów dydaktycznych Razem do celu

 • 20

  lekcji dla uczniów AI Masters

 • 200

  zaangażowanych uczniów w AI Masters

 • 50

  sprawdzonych linków do szkoleń on-line od Kropka Wiedzy

Inicjatywy

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas. 

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.

Poznaj

Plan dla edukacji

10 obszarów | 50 celów | 250 zadań

Masz pytania? Chcesz dołączyć do projektu?
Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas na adres

kontakt@plandlaedukacji.pl

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!