Wsiądź do pociągu nie byle jakiego

Agnieszka WojtalEwa Frołow Justyna Raszczyk

Realizowany obszar i cele

IV.4. Kształtowanie kompetencji przyszłości u uczniów

Udostępnij

Udostępnij

O inicjatywie

Innowacja pedagogiczna pt. Wsiądź do pociągu nie byle jakiego – czyli czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i o co w nim chodzi. Innowacja jest przewidziana do realizacji w szkole ponadpodstawowej. Metody oraz treści zostały dobrane dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Poprzez zmianę doboru metod pracy, innowację można także realizować w starszych klasach szkoły podstawowej. Autorzy innowacji: 1. Agnieszka Wojtal – Lider Regionalny ds. ZSK 2. Ewa Frołow – coach-trener IBE 3. Justyna Raszczyk – Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach we współpracy z Barbarą Lebedowicz (coach-trener IBE). Innowacja zakłada zajęcia z uczniami oraz realizację konferencji dla rodziców. Przeprowadzenie zajęć z uczniami przewidziane zostało na godzinach wychowawczych lub na zajęciach z doradztwa zawodowego. Zajęcia w ramach innowacji powinny odbywać się w klasie w tygodniowych odstępach, tak aby dać uczniom czas na przemyślenie poruszanych zagadnień i zadanie ewentualnych pytań pogłębiających. Innowacja „Wsiądź do pociągu nie byle jakiego – czyli czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i o co w nim chodzi” obejmuje 4 tematy: 1. Najpierw masa, później rzeźba – różne drogi dojścia do kwalifikacji 2. Stacja kwalifikacja – Polska i Europejska Rama Kwalifikacji 3. Bilet do kariery – walidacja i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji 4. Zbieraj dowody – metoda portfolio. Narzędzia do tworzenia e-portfolio. Każdy temat obejmuje jedną jednostkę lekcyjną. Pierwsza lekcja została zaplanowana do przeprowadzenia przez lidera regionalnego ds. ZSK i trenerkę Instytutu Badań Edukacyjnych. Kolejne dwie są do przeprowadzenia przez nauczyciela lub doradcę zawodowego. Ostatni temat został przewidziany do realizacji przez wychowawców klas w ramach zajęć z wychowawcą. Na lekcjach będą stosowane metody aktywizujące uczniów. W końcowym etapie uczniowie rozwiążą wirtualny Escape Room, który jest podsumowaniem, usystematyzowaniem i utrwaleniem wiadomości o ZSK. W innowacji będą także mogli wziąć udział rodzice uczniów oraz inne osoby ze środowiska lokalnego zainteresowane ZSK. Dla osób dorosłych zaplanowano otwartą konferencję o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji prowadzoną przez doradców regionalnych IBE. W ramach realizacji lekcji uczeń: a) dowie się jak może przygotowywać się do wejścia na rynek pracy; b) pozna takie pojęcia związane z ZSK jak: kwalifikacja, walidacja, efekty uczenia się, Polska Rama Kwalifikacji, edukacja formalna, edukacja pozaformalna, nieformalne uczenie się, Instytucja Certyfikująca, Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji; c) pozna drogi dojścia do kwalifikacji; d) zrozumie zasadę porównywania kwalifikacji; e) pozna istotę Polskiej oraz Europejskiej Ramy Kwalifikacji; f) będzie umiał wyszukać opis informacji o kwalifikacji w systemie w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji; g) będzie wiedział, jak potwierdzać kwalifikacje; będzie znał drogę do zdobywania kwalifikacji rynkowych; h) pozna zalety tworzenia portfolio oraz narzędzia do tego służące. Skuteczność, efektywność oraz użyteczność przeprowadzonych zajęć będzie można sprawdzić stosując kwestionariusze ankiety do uczniów. Zajęcia oraz konferencję w ramach innowacji można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Modyfikując scenariusze zajęć oraz dobierając metody pracy można przeprowadzić zajęcia w systemie pracy zdalnej, on-line oraz hybrydowej. W przeprowadzeniu innowacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość można zwrócić się o wsparcie do autorek innowacji: 1. Agnieszka Wojtal: a.wojtal@ibe.edu.pl 2. Ewa Frołow: e.frolow@ibe.edu.pl 3. Justyna Raszczyk: jraszczyk@zs.zdzieszowice.pl

20 czerwca 2024

Udostępnij

Dołącz do Planu dla edukacji!

Dołącz do nas na

Zobacz również

Plan dla edukacji

Dołącz do realizacji Planu dla edukacji!

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.