Uczenie się przez współtworzenie

Anna Chabińska-Węgrecka

Realizowany obszar i cele

VII.3. Zmiana postrzegania roli podstawy programowej

Udostępnij

Udostępnij

O inicjatywie

roponowana inicjatywa to koncepcja nauczania języka niemieckiego, która stawia uczniów w centrum procesu edukacyjnego, czyniąc ich aktywnymi uczestnikami i współtwórcami własnej ścieżki rozwoju.

Kluczowe elementy tej inicjatywy:

Informacja zwrotna zamiast ocen cyfrowych: Uczniowie otrzymują informację zwrotną, która pozwala im lepiej zrozumieć swoje mocne i słabe strony. Mają możliwość samooceny i wyrażenia własnej perspektywy. Taka wymiana poglądów sprzyja rozwojowi umiejętności samooceny i samorefleksji.

Praca z portfolio: Praca z portfolio stanowi istotny wkład w rozwijanie umiejętności samooceny, samorefleksji oraz zdolności do samokierowania w nauce. Uczniowie zyskują większą efektywność osobistą, ponieważ motywacje korzystne dla uczenia się (motywacja wewnętrzna i orientacja na cele naukowe) są wzmacniane.

Zaangażowanie intelektualne zamiast rutynowych ćwiczeń: Zamiast rutynowych ćwiczeń podręcznikowych, inicjatywa proponuje zadania wymagające aktywnego zaangażowania intelektualnego uczniów.

Cele Inicjatywy: Aktywizacja uczniów: Uczniowie stają się aktywnymi uczestnikami i współtwórcami procesu edukacyjnego, co sprzyja ich zaangażowaniu i motywacji. Rozwój umiejętności miękkich: Praca z informacją zwrotną i portfolio rozwija umiejętności samooceny, samorefleksji i samokierowania, co jest kluczowe dla sukcesu zarówno w nauce, jak i w życiu codziennym. Zwiększenie efektywności uczenia: Wzmacnianie motywacji wewnętrznej i orientacji na cele naukowe prowadzi do większej efektywności osobistej uczniów. Integracja treści nauczania: Zadania wymagające aktywnego zaangażowania intelektualnego integrują różnorodne treści programowe, wspierając holistyczne podejście do nauki. Podsumowanie Inicjatywa ta ma na celu stworzenie bardziej zindywidualizowanego i angażującego procesu nauczania języka niemieckiego, który rozwija kluczowe umiejętności uczniów i przygotowuje ich do wyzwań współczesnego świata.

18 czerwca 2024

Udostępnij

Dołącz do Planu dla edukacji!

Dołącz do nas na

Zobacz również

Plan dla edukacji

Dołącz do realizacji Planu dla edukacji!

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.