Program Rozwoju Społeczno-Emocjonalnego dla Uczniów

dr Aleksandra Dopierała

Realizowany obszar i cele

IV.4. Kształtowanie kompetencji przyszłości u uczniów

Udostępnij

Udostępnij

O inicjatywie

W szkole Spark Academy działa program rozwoju społeczno emocjonalnego dla uczniów. Jest to program, który ma na celu kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz systematyczne i metodyczne wspieranie procesu uczenia się tych kompetencji przez uczniów i nauczycieli. Program będąc uzupełnieniem programów dydaktycznych szkoły, tworzy wyjątkową okazję do monitorowania procesów dydaktycznych, wychowawczych i rozwojowych uczniów Program zakłada działania na rzecz 9 kluczowych kompetencji społeczno - emocjonalnych uczniów, takich jak:

1.Szacunek a. do siebie: troszczenie się o swoje życie i zdrowie, akceptowanie swojego ciała i dbanie o nie poprzez zdrowe jedzenie, ćwiczenia, odpoczynek oraz dbałość o zdrowie psychiczne; b. do innych: akceptowanie, że nie zawsze muszę zgadzać się z innymi. Zgoda na to, że w szkole każdy może wyrażać swoje myśli, opinie oraz punkt widzenia, w sposób kulturalny i pełen szacunku - również ja. Słuchanie i staranie się o lepsze rozumienie siebie i innych. Wykonywanie umówionych zadań terminowo, przychodzenie na zajęcia na czas, dotrzymywanie umów.

2. Współpraca - to umiejętność tworzenia czegoś razem z innymi ludźmi. W takiej pracy każdy jest ważny, uczestniczy we wspólnym w działaniu i dba o osiągnięcie wspólnego celu. We współpracy ważna jest dobra komunikacja.

3. Zaangażowanie - a. w działanie: podejmowanie wysiłku podczas zajęć. Aktywne poszukiwanie wiedzy i wykorzystywanie swoich zdolności na zajęciach i na projektach. b. w relacje: zastanawianie się nad własnymi zachowaniami i wyciąganie z nich wniosków. Inicjowanie kontaktu i relacji z innymi osobami. Utrzymywanie relacji z innymi osobami. Pomaganie innym i reagowanie na niegodziwość, która dotyka innych.

4. Komunikacja - wyrażanie swojego zdania i zdolność do bronienia go w sposób, który nie krzywdzi innych, dbając o klarowność wypowiedzi i kulturę języka. Posługiwanie się komunikatem “Ja”, mówiąc o swoich obserwacjach i odczuciach, bez oceniania drugiej osoby. Aktywne słuchanie, rozpoznawanie emocji drugiej osoby i podejmowanie wysiłku, aby lepiej rozumieć perspektywę drugiej osoby. Włączanie się w szukanie rozwiązań.

5. Samoregulacja - rozpoznawanie swoich emocji i nazywanie ich, radzenie sobie z emocjami. Regulowane swojego napięcia emocjonalnego. Wytrwałość w działaniu i zdolność do wytrwałej pracy w postawionym sobie celu. Rozumienie, że na wartościowe rzeczy czasem trzeba zapracować.

6. Docenianie - dostrzeganie w sobie, innych i swoim otoczeniu dobrych rzeczy, wartościowych cech i umiejętności. Zwracanie uwagi na moce i zasoby w sobie i innych i korzystanie z nich na co dzień.

7. Uczenie się na własnych błędach - rozumienie błędu jako niezbędnej części procesu uczenia się i jako okazji do nauki. Akceptowanie swoich błędów, przyjmowanie ich jako naturalnych w procesie uczenia się, podejmowanie wysiłku w celu lepszego rozumienia procesu, który doprowadził do błędu i poszukiwanie rozwiązań, odpowiedzi. Wyciąganie wniosków z błędu i wprowadzanie zmiany w swoim zachowaniu.

8. Rozwiązywanie konfliktów - zauważanie że jest się w konflikcie, słuchanie drugiej osoby i podejmowanie wysiłku do lepszego rozumienia perspektywy drugiej osoby. Używanie kulturalnego języka w opisie sytuacji konfliktowej, swoich obserwacji, uczuć, myśli i potrzeb. Włączanie się w szukanie rozwiązania i trzymanie się uzgodnień.

9.Odpowiedzialność - przestrzeganie zasad, na które umówiłem/am się z innymi osobami. Planowanie i rozpoczynanie pracy bez odkładania jej na potem.

W związku z tym, że uczniowie w poszczególnych grupach wiekowych znajdują się na różnych etapach rozwojowych, w poszczególnych grupach skupiamy się szczególnie na kompetencjach, które są kluczowe w kontekście skutecznego zrealizowania głównych zadań rozwojowych.

W praktyce realizujemy program podczas: 1. Kręgów poranne prowadzonych przez wychowawców. Podczas kręgu uczniowie mają okazję ćwiczyć jedną z 9 kluczowych kompetencji społeczno-emocjonalnych (szacunek, współpraca, zaangażowanie, komunikacja, samoregulacja, docenianie, uczenie się na błędach, rozwiązywanie konfliktów, odpowiedzialność). Najczęściej robią to poprzez dyskusje i ćwiczenia warsztatowe oparte o scenariusze zajęć z Pozytywnej Dyscypliny oraz scenariusze przygotowane przez wychowawców i psychologów szkolnych. Na kręgach jest też miejsce do rozwiązywania bieżących problemów, konfliktów i spraw uczniów.

W młodszych grupach sa 4 kręgi w tygodniu jako poranne spotkanie grupy, w starszych ze względu na czas obecnie realizujemy 1-2 godziny w tygodniu

2.Zajęć z psychologiem. Prowadzone regularnie, raz w tygodniu zajęcia z psychologiem, mają na celu wspieranie i systematyczne ćwiczenie kompetencji emocjonalno-społecznych i prowadzenia psychoprofilaktyki. Zajęcia są wpisane w plan zajęć uczniów wszystkich etapów edukacyjnych.

20 czerwca 2024

Udostępnij

Dołącz do Planu dla edukacji!

Dołącz do nas na

Zobacz również

Plan dla edukacji

Dołącz do realizacji Planu dla edukacji!

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.