Porządki w ocenianiu

Dorota Kujawa- Weinke i nauczyciele korzystający z treści na stronie Dorota Kujawa-Weinke szkolenia, mentoring

Realizowany obszar i cele

VIII.1. Zmiana postrzegania roli oceny w polskiej szkole

Udostępnij

Udostępnij

O inicjatywie

Celem tej inicjatywy jest edukacja nauczycieli w zakresie zgodnego z prawem podejścia do oceniania. W roku szkolnym 2023/2024 na swoim fanpage'u zamieszczałam wiele postów, które ukazywały rolę wymagań edukacyjnych w procesie uczenia, oceniania i sprawdzania. Przy pokazywaniu tej roli kierowałam się również redefiniowaniem roli podstawy programowej. Podstawa programowa, będąc zewnętrzną wobec szkoły i uczestników procesu uczenia, powinna być nakierowana na tworzenie wymagań, których odbiorcami będą konkretne osoby w danej klasie.

Wiele miejsca poświęciłam również monitorowaniu procesu uczenia oraz roli kryteriów oceniania w tym procesie. Inicjatywa ta ma na celu:

Edukację Nauczycieli: Zwiększenie świadomości nauczycieli dotyczącej prawidłowego, zgodnego z prawem podejścia do oceniania uczniów.

Redefinicję Roli Podstawy Programowej: Skupienie się na adaptacji podstawy programowej do potrzeb konkretnych uczniów w klasie, zamiast traktowania jej jako sztywny, zewnętrzny dokument.

Monitorowanie Procesu Uczenia: Podkreślenie znaczenia ciągłego monitorowania procesu uczenia, aby lepiej dostosować metody nauczania do potrzeb uczniów.

Rola Kryteriów Oceniania: Wyjaśnienie i ukazanie, jak kryteria oceniania mogą wspierać proces uczenia i jak powinny być używane, aby były sprawiedliwe i przejrzyste.

Poprzez te działania chcę pomóc nauczycielom lepiej zrozumieć i stosować wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania, co przyczyni się do poprawy jakości nauczania i oceniania w polskich szkołach.

18 czerwca 2024

Udostępnij

Dołącz do Planu dla edukacji!

Dołącz do nas na

Zobacz również

Plan dla edukacji

Dołącz do realizacji Planu dla edukacji!

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.