Interdyscyplinarnie na języku polskim

Dorota Kujawa- Weinke, Justyna Jędrzejak, Katarzyna Polak

Realizowany obszar i cele

VII.3. Zmiana postrzegania roli podstawy programowej
VII.4. Promowanie współpracy multidyscyplinarnej nauczycieli

Udostępnij

Udostępnij

O inicjatywie

Pomysł projektu powstał w związku z faktem, że matematyka jest fundamentem logicznego myślenia, a myślenie matematyczne pomaga w codziennych sytuacjach i przyczynia się do podejmowania świadomych decyzji. Jednocześnie matematyka jest dziedziną wiedzy często niezrozumiałą i nielubianą przez uczniów.

Chęć wdrożenia projektu wynika także ze zmian, które towarzyszą edukacji. Otwarcie na uczenie międzyprzedmiotowe, integrujące treści różnych podstaw programowych, sprzyja efektywnemu uczeniu się. W roku szkolnym 2017/2018 wprowadzałam na lekcjach elementy rozwijające logiczne myślenie, wykorzystywanie i tworzenie informacji, rozumowanie i argumentowanie.

Obserwacja uczniów w sytuacjach lekcyjnych pozwoliła mi zauważyć, że treści te są przez nich chętnie przyswajane, szczególnie jeśli stworzymy sytuacje, w których nie wiedzą, że tego się uczą. Dzięki temu podejściu uczniowie uczą się matematyki w sposób naturalny i intuicyjny, co zwiększa ich zainteresowanie i zaangażowanie.

Projekt ma na celu:

Rozwijanie Logicznego Myślenia: Wprowadzenie zadań i aktywności, które wymagają logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Uczenie międzyprzedmiotowe: Integracja matematyki z innymi przedmiotami, aby pokazać jej praktyczne zastosowania w różnych dziedzinach życia.

Tworzenie przyjaznego środowiska nauki: Tworzenie sytuacji edukacyjnych, w których uczniowie mogą uczyć się poprzez zabawę i eksperymentowanie, bez świadomości, że właśnie przyswajają nowe umiejętności matematyczne.

Zwiększanie motywacji uczniów: Poprzez zastosowanie praktycznych i angażujących metod nauczania, chcemy zwiększyć zainteresowanie uczniów matematyką.

Wierzymy, że poprzez realizację tego projektu uda się zmienić postrzeganie matematyki przez uczniów oraz rozwinąć ich umiejętności logicznego myślenia, co przyczyni się do ich sukcesów nie tylko w szkole, ale i w życiu codziennym.

18 czerwca 2024

Udostępnij

Dołącz do Planu dla edukacji!

Dołącz do nas na

Zobacz również

Plan dla edukacji

Dołącz do realizacji Planu dla edukacji!

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.