English4Comp – I Miejski Festiwal Kompetencji 4K

Katarzyna Pelc

Realizowany obszar i cele

IV.3. Zwiększanie kompetencji przyszłości nauczycieli i dyrektorów szkół
IV.4. Kształtowanie kompetencji przyszłości u uczniów

Udostępnij

Udostępnij

O inicjatywie

W festiwalu wzięło udział dziewięć trzyosobowych reprezentacji klas siódmych i ósmych kieleckich szkół podstawowych, wraz ze swoimi nauczycielami języka angielskiego. Podczas wydarzenia, uczniowie zostali zapoznani z kreatywnym zadaniem – stworzeniem powtórkowej gry językowej dla swoich rówieśników. Zadanie polegało na wymyśleniu gry, wykorzystując dostępne materiały papiernicze, kostki oraz pionki, a także opracowaniu zasad gry w języku angielskim. Na realizację zadania przeznaczono półtorej godziny.

Po ukończeniu pracy, przedstawiciele grup prezentowali swoje gry innym uczniom i nauczycielom. Obserwujący ich nauczyciele udzielali informacji zwrotnej dotyczącej umiejętności współpracy, kreatywności, krytycznego myślenia oraz komunikacji. Oceniano również zgodność z tematem, bogactwo słownictwa, gramatykę, poprawność i ogólne wrażenie. Organizatorzy podkreślili, że wszyscy uczestnicy są zwycięzcami.

Kiedy uczniowie rozpoczęli pracę, pani Katarzyna Pelc przekazała nauczycielom arkusze obserwacji grup, zawierające opis rozwoju kompetencji 4K opracowanych na podstawie dokumentów OECD. Następnie przeprowadziła krótkie szkolenie dotyczące wykorzystania tych standardów do oceny i formułowania informacji zwrotnej. Aby zachować obiektywizm, nauczyciele obserwatorzy byli przypisani do grup z innych szkół. Po zakończeniu zadania, wspólnie omówiono wyniki pracy grup, udzielając im informacji zwrotnej oraz pytając o ich odczucia związane z całym wydarzeniem.

Ostatnia część festiwalu polegała na prezentacji stworzonych gier oraz wręczeniu drobnych upominków wszystkim uczestnikom. Po zakończeniu festiwalu, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wypełnili krótką ankietę ewaluacyjną dotyczącą całego wydarzenia.

Pomysłodawczynią festiwalu, autorką materiałów dla uczniów i nauczycieli jest Katarzyna Pelc, nauczycielka języka angielskiego w szkole średniej od 22 lat oraz trenerka kompetencji przekrojowych European Federation of Intercultural Learning. Imprezę koordynowała wspólnie z Panią Tamarą Hachulską - doradcą metodycznym Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenie Nauczycieli w Kielcach. Festiwal otrzymał również patronat Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach.

20 czerwca 2024

Udostępnij

Dołącz do Planu dla edukacji!

Dołącz do nas na

Zobacz również

Plan dla edukacji

Dołącz do realizacji Planu dla edukacji!

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.