Chodźmy разом do szkoły!

Ogólnopolski Operator Oświaty

Realizowany obszar i cele

III.1. Zwiększanie roli edukacji w obszarze CSR w Polsce

Udostępnij

Udostępnij

O inicjatywie

Chodźmy разом do szkoły! Jak partnerzy biznesowi pomogli podarować 346 uśmiechów

 Edukacyjna fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty stworzyła we Wrocławiu i Gdańsku wyjątkowe szkoły dla dzieci, uciekających przed wojną z Ukrainy. Szkoły, które... poszły do uczniów. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu partnerów biznesowych, projekt okazał się sukcesem. Choć początkowo zderzył się z poważnymi przeciwnościami.

Klasy przygotowawcze powstały w polskim systemie oświaty w roku szkolnym 2022/2023. Ich celem było, żeby ukraińskie dzieci, które uciekły przed wojną do Polski, miały możliwość kontynuacji nauki, kontaktów i integracji z rówieśnikami, mogły szybko nauczyć się języka, żeby wyrównać im szanse edukacyjne przed dołączeniem do polskiego systemu oświaty.

Fundacja edukacyjna Ogólnopolski Operator Oświaty, największa w Polsce niezależna organizacja prowadząca publiczne przedszkola i szkoły, wsparcie dla ukraińskich dzieci organizowała w swoich placówkach już od pierwszych tygodni konfliktu na Ukrainie w 2022 roku. Kiedy pojawiła się możliwość uruchomienia wsparcia, w postaci klas przygotowawczych, fundacja OOO natychmiast z niej skorzystała.

Fundacja postanowiła zapewnić dobre warunki do nauki, integracji i rozwojowej zabawy dla 280 dzieci. Na mocy porozumienia z władzami Wrocławia i Gdańska w we wrześniu 2022 roku ruszyły klasy przygotowawcze:

 • przy ul. Ofiar Oświęcimskich we Wrocławiu w Domu Ukraińskim, prowadzonym przez Fundację Zobacz Mnie,
 • przy ul. Śrubowej we Wrocławiu w biurowcu udostępnionym przez firmę NOKIA,
 • przy ul. Suchej w Gdańsku w nowej siedzibie Szkoły Podstawowej Hevelius.

Zajęcia prowadzili nauczyciele szkoły Leonardo z Wrocławia i Hevelius z Gdańska, wspierani przez nauczycielki z Ukrainy. Dzieci przez cały rok szkolny mocno pracowały na lekcjach polskiego oraz pozostałych przedmiotów szkolnych. Zostały też objęte profesjonalną opieką psychologiczną i pedagogiczną. Tak, żeby po roku pójść już do klasycznych szkół, razem ze swoimi koleżankami i kolegami z Polski.

Młodzi poeci, sportowcy, utalentowani plastycy. W klasach przygotowawczych uczyły się dzieci, które marzyły o rozwijaniu pasji, talentów i zainteresowań. Którym wspólnie mogliśmy podarować możliwość spełnienia tych marzeń.

Zapotrzebowanie szkół, które poszły do ucznia

 Klasy przygotowawcze, prowadzone przez fundację OOO były wyjątkowe pod wieloma względami. Jednym z nich był fakt, że tym razem to szkoła poszła do ucznia. We Wrocławiu, na potrzeby prowadzenia zajęć, zaadaptowane zostały przestrzenie zlokalizowane możliwie jak najbliżej miejsc, w których mieszkały dzieci z rodzicami. Szybko okazało się to wyzwaniem: trzeba było nowe przestrzenie doposażyć i zaadaptować na potrzeby nauki.

Tak narodził się fundraisingowy program Chodźmy Razem Do Szkoły.  Ruszył w lipcu 2022 roku, a jego celem było przede wszystkim doposażenie powstających klas i udostępnionych przestrzeni przez pozyskanie środków lub wsparcia rzeczowego:

 • pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć,
 • artykułów biurowych,
 • wyposażenia pracowni informatycznych,
 • dodatkowych mebli do klas i świetlic,
 • wyposażenia świetlic,
 • wyprawek plastycznych.

Do realizacji początkowo zaangażowane zostały narzędzia i mechanizmy wspierające  fundraising indywidualny. Uruchomienie celowej zbiórki na Zrzutce, skarbonki na Facebooku, dedykowany cel w zakupowej aplikacji dobroczynnej FaniMani.pl, charytatywne aukcje na Allegro, landing page z przyciskami do darowizn czy punkty przyjmowania darów rzeczowych – możliwości wspierania programu fundacja uruchomiła wiele.

Jednak, pomimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, w którą chętnie angażowały się media lokalne, regionalne i ogólnopolskie, odzew okazał się… znikomy. Indywidualni darczyńcy woleli angażować się w zapewnianie uchodźcom podstawowych potrzeb życiowych, do których temat szkoły jeszcze nie należał. Dodatkowo, pojawiły się już pierwsze sygnały nakręcającej się spirali hejtu, fake newsów i niechęci, które coraz skuteczniej zniechęcały do wspierania programu.

Zbliżał się październik. Trzeba było zmienić strategię.

Ważne wsparcie partnerów biznesowych

Z pomocą przyszli partnerzy biznesowi. Zaangażowane firmy, które rozumiały wagę sytuacji i potrzeb edukacji dzieci z Ukrainy. Biznesowe doświadczenie pozwalało im patrzyć dalej, mieć szersze horyzonty. To dzięki współpracy i zaangażowaniu biznesowych partnerów program Chodźmy Razem Do Szkoły mógł wystartować z nową energią i wspólnie, krok po kroku mogliśmy osiągać zamierzone cele.

 • Dzięki wsparciu firmy NOKIA, dzieci już wcześniej miały do dyspozycji komfortowe, nowocześnie wyposażone przestrzenie biurowca przy ul. Śrubowej we Wrocławiu. Pracownicy NOKII zaangażowali się dodatkowo i ufundowali dzieciom wyprawki plastyczne na cały rok szkolny.
 • Finansowe wsparcie Fundacji BOŚ pozwoliło całościowo wyposażyć dwie świetlice w oddziałach przygotowawczych we Wrocławiu w gry, zabawki, klocki, zestawy rekreacyjnych mebli i wszystko, co w dobrze wyposażonej świetlicy jest potrzebne.
 • Kulczyk Foundation przekazała grant z programu „Cześć, Dziewczyny!”, dzięki któremu fundacja OOO doposaża klasy w meble, pomoce dydaktyczne, kreatywne akcesoria do zajęć plastycznych oraz pracownię informatyczną. Dziewczynki z klas przygotowawczych otrzymały dodatkowo wsparcie z programu Okresowa Koalicja.
 • Firma KW Trade, właściciel marek biurowych Amos i Fiorello ufundowała dla dzieci z klas przygotowawczych w Gdańsku wyprawki plastyczne, do wykorzystania podczas nauki i zajęć świetlicowych.
 • Firma Grycan sfinansowała zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla dzieci z klas przygotowawczych we Wrocławiu, a uczniowie dostali również zaproszenie na lody.
 • Marcin Jędrusiński i Stowarzyszenie WROactiv oraz firma Prezentmarzeń przekazały fanty do zlicytowania na Charytatywni Allegro. Dochód przeznaczony był na wyprawki dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach przygotowawczych we Wrocławiu.
 • Firma - darczyńca, która pragnie zachować anonimowość, ufundowała 20 nowoczesnych laptopów do pracowni informatycznej dla dzieci z klas przygotowawczych w Domu Ukraińskim we Wrocławiu.

Współpraca i zaangażowanie partnerów pomogło zrealizować wszystkie cele, zaplanowane na pierwszy rok funkcjonowania klas przygotowawczych. Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty regularnie informowała i relacjonowała przebieg programu. Dzieci z klas przygotowawczych i ich rodzice zapraszali partnerów na okolicznościowe wydarzenia lub po prostu na wizyty w placówkach. Żeby na własne oczy mogli przekonać się, jak ważna jest niesiona przez nich pomoc i wsparcie. I otrzymać cały ogrom wdzięczności i radości, jakie podczas takich wizyt i spotkań wyrażali mali uczniowie.

Dobra współpraca daje dobre efekty

Pierwszy rok działania klas przygotowawczych i programu Chodźmy Razem Do Szkoły okazał się sukcesem. Na kilku płaszczyznach i w wielu wymiarach:

 • Fundrasingowym. Poziom pozyskanego wsparcia sięgnął 414 552,03 zł.
  • 217 153,19 zł wsparcia finansowego
  • 58 983,84 zł wsparcia rzeczowego
  • 138 415 zł wsparcia grantowego

To prawie 137% zakładanego pierwotnie budżetu programu, szacowanego na 302 960 zł.

 • Komunikacyjnym i wizerunkowym. Za pośrednictwem lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediów fundacja dotarła z informacją o klasach przygotowawczych i programie Chodźmy Razem Do Szkoły do 1 982 092 odbiorców. Publikacje i relacje pojawiały się w telewizji, radiu, prasie i portalach internetowych. Było ich łącznie 122 o wartości AVE 289 326 zł (dane za NEWSPOINT).

Materiały promujące projekt (w tym również udział Partnerów) dotarły dodatkowo do ponad 330 tysięcy odbiorców w mediach społecznościowych.

Jednak najważniejszym efektem jest to, jak dzięki wspólnemu przedsięwzięciu, koordynacji działań i zaangażowaniu ogromnej rzeszy ludzi: nauczycieli, pracowników szkół, fundacji i darczyńców, klasy przygotowawcze pomogły dzieciom z Ukrainy odnaleźć się w nowej, tak dla nich trudnej sytuacji.

 • W ciągu roku szkolnego 2022/2023 w klasach przygotowawczych, prowadzonych we Wrocławiu i Gdańsku przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty uczyło się łącznie 346 dzieci z Ukrainy.
 • We Wrocławiu, korzystając ze zdobytych doświadczeń, w roku szkolnym 2023/2024 działa Ukraińskie Centrum Edukacji dla kilkuset dzieci.
 • Na bazie doświadczeń z Wrocławia i Gdańska fundacja utworzyła w Łodzi centrum Przystań Ukraina. Rozpoczęło działalność latem 2023 roku.
 • Kolejne Ukraińskie Centrum Edukacji powstaje w Lublinie przy Publicznej Szkole Podstawowej Galileo, planowane jest utworzenie podobnej placówki w Rzeszowie.
 • W Gdańsku program okazał się tak skuteczną formą integracji, że wszystkie dzieci z klas przygotowawczych w roku szkolnym 2023/2024 uczą się już w polskiej szkole.

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty zdecydowała też, że Program Chodźmy Razem do Szkoły będzie kontynuowany i rozbudowywany w nowym roku szkolnym.

Program Chodźmy Razem Do Szkoły udowodnił, jak wiele dobrego można osiągnąć, kiedy przyświeca nam wspólny cel i zrozumienie jego wagi oraz znaczenia w długiej perspektywie. Bardzo nas cieszy, że partnerzy biznesowi dostrzegli, docenili i wsparli nasz program. Że coraz chętniej angażują się w projekty wspierające edukację i rozwój dzieci. Dobra edukacja i dobrostan dzieci to misja społeczna, którą warto realizować wspólnie. W tym obszarze potrzeby są ogromne, możliwości współpracy – nieograniczone, a efekty i korzyści z dobrych programów, projektów i pomysłów czerpać będziemy w przyszłości wszyscy.

Kaja Reszke dyrektor Działu Komunikacji i Fundraisingu fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty

 

Wierzymy, że dostęp do edukacji powinien przysługiwać wszystkim dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym. Szkoła powinna być bezpiecznym miejscem realizującym funkcje: kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą oraz kulturową.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzięki udostępnionej przestrzeni i zaangażowaniu naszych pracowników oraz partnerów, mogliśmy stworzyć tak ważne miejsce w życiu młodego człowieka – szkołę. Dziękujemy OOO za możliwość udziału w projekcie kształcenia i adaptacji podopiecznych fundacji.

Taras Lukaniuk dyrektor wrocławskiego Centrum Inżynierii i Oprogramowania NOKIA

 

Realizowany w Gdańsku i Wrocławiu projekt „Chodźmy разом do szkoły!” to cenna inicjatywa służąca wsparciu ukraińskich dzieci w Polsce i ich integracji, z poszanowaniem ich językowej i kulturowej tożsamości.

Na podstawie dostępnych sprawozdań oraz wizyty naszych przedstawicielek w jednej z placówek biorących udział w projekcie, wysoko oceniamy realizację tego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że wsparcie Kulczyk Foundation pozwoliło na zakup mebli, pomocy dydaktycznych oraz innych akcesoriów (w tym wyposażenia pracowni informatycznej). Gratulujemy realizatorom programu i życzymy dalszych sukcesów, mierzonych poziomem wiedzy i zadowoleniem uczestników projektu.

zespół Kulczyk Foundation

 

Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania programu Chodźmy RAZEM do Szkoły opublikowane zostało w raporcie „Odpowiedzialni za przyszłość”, opracowanym przez Wrocławski Park Technologiczny, fundację Pro Mathematica oraz Insight. Premiera raportu miała miejsce w październiku 2023 roku, podczas konferencji Liczymy się dla edukacji we Wrocławiu.

Cały raport pobrać można ze strony: www.odpowiedzialnizaprzyszłosc.pl

20 czerwca 2024

Udostępnij

Dołącz do Planu dla edukacji!

Dołącz do nas na

Zobacz również

Plan dla edukacji

Dołącz do realizacji Planu dla edukacji!

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.