Biznes a szkoła

Dyrektor szkoły, nauczyciele przedmiotowcy (Biznes i Zarzadzanie, Chemia, Biologia, Geografia), Bank Spółdzielczy we Wschowie, firma STENA Recycling Wschowa

Realizowany obszar i cele

III.5. Angażowanie instytucji otoczenia biznesu w rozwój edukacji

Udostępnij

Udostępnij

O inicjatywie

Szkoła ponadpodstawowa (liceum) podejmuje współpracę z instytucjami i firmami lokalnymi w celu rozwijania kluczowych kompetencji u uczniów, w tym kompetencji transferowalnych. Współpraca opiera się na podpisanym przez instytucje porozumieniu, na mocy którego licealiści uczestniczą w każdym półroczu w jednodniowych praktykach w danej firmie. Poznają w ten sposób pracę na różnych stanowiskach, dzięki czemu mają możliwość świadomego wyboru drogi zawodowej. Również w każdym półroczu pracownicy instytucji prowadzą zajęcia zawodoznawcze dla młodzieży na terenie szkoły. Instytucje wspierają także rozwój młodzieży poprzez fundowanie jednorazowych stypendiów naukowych na koniec roku szkolnego lub doposażenie placówki w sprzęt specjalistyczny, charakterystyczny dla profilu, który został objęty patronatem. W przypadku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Zana we Wschowie, firmy, z którymi podpisane zostały porozumienia patronackie, to: Bank Spółdzielczy i STENA Recycling.

Efekty: Minimum dwa spotkania uczniów z pracownikami instytucji w każdym półroczu, w każdej klasie patronackiej. Ufundowanie 6 stypendiów dla trzech najlepszych uczniów w dwóch klasach biznesowych. Ufundowanie sprzętu specjalistycznego do pracowni chemicznej (m.in. odczynniki, szkło laboratoryjne) na kwotę 5500,00

18 czerwca 2024

Udostępnij

Dołącz do Planu dla edukacji!

Dołącz do nas na

Zobacz również

Plan dla edukacji

Dołącz do realizacji Planu dla edukacji!

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.