Edukacja
dla przyszłości

Obszar IX
Cel główny: Budowa świadomości roli edukacji dla przyszłości (rozwoju nauki, gospodarki, społeczeństwa)

Budowa świadomości społecznej roli edukacji dla społeczeństwa przyszłości, jej relacji z nauką i gospodarką, kształtowanie świadomych obywateli. Promowanie przedsiębiorczych, proinnowacyjnych postaw, które są kluczowe dla trwałej zmiany edukacji na lepsze.

Cele i zadania

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Budowa społecznej świadomości roli edukacji jako inwestycji w przyszłość
2. Upowszechnianie znaczenia edukacji dla wysokiej jakości życia społecznego
3. Upowszechnianie roli edukacji dla rozwoju gospodarczego
4. Promowanie znaczenia samorządności uczniowskiej i wspomaganie jej rozwoju
5. Promowanie samorządności w procesie rozwoju edukacji i zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zmianę lokalnej edukacji

Zadania
1. Promowanie edukacji opartej o kompetencje pozwalające na reagowanie na wyzwania XXI wieku – klimatyczne, społeczne, gospodarcze i technologiczne
2. Upowszechnianie metod budowania pozytywnych relacji dzieci i młodzieży z nowymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją
3. Budowa pozytywnej relacji środowiska edukacyjnego z nowymi technologiami
4. Wzmacnianie roli innowacji dla edukacji, w procesie edukacji oraz jego efektach
5. Wzmacnianie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z nowymi technologiami

Zadania
1. Zdefiniowanie roli przedsiębiorczych postaw w edukacji i promowanie jej modelowych postaw
2. Promowanie i wspieranie interdyscyplinarnego rozwoju postawy przedsiębiorczej wśród uczniów
3. Promowanie społecznych postaw przedsiębiorczych w środowisku edukacyjnym
4. Wzmacnianie społecznych postaw przedsiębiorczych wśród rodziców i lokalnych szkolnych społeczności
5. Wprowadzanie do środowiska edukacyjnego i szkół kompetencji przedsiębiorczych

Zadania
1. Promowanie wpływu dobrej edukacji na jakość polskiej nauki
2. Zwiększanie obecności projektów i inicjatyw naukowych w szkołach
3. Wspieranie kooperacji między uczelniami wyższymi a szkołami
4. Zwiększenie zaangażowania środowiska akademickiego w rozwój jakości edukacji
5. Promowanie pozytywnych postaw i kompetencji związanych z edukacją przyszłości w środowisku akademickim związanym z kształceniem przyszłej kadry pedagogicznej

Zadania
1. Monitorowanie i analiza trendów futurologicznych związanych z edukacją i upowszechnianie kluczowych informacji
2. Analiza i upowszechnianie informacji o wpływie globalnych trendów przyszłości na edukację
3. Upowszechnianie znaczenia trendów związanych z rynkiem pracy i zawodami w przyszłości dla dzisiejszej edukacji
4. Promowanie w środowisku edukacyjnym wiedzy o specyfice pokoleń i wpływie edukacji na ich przyszłość
5. Promowanie i wspieranie wdrażania w szkołach akcji przybliżających wyzwania przyszłości

Co mogę z tym zrobić?

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas.

Co już zrobiliśmy?

Realizacja Planu dla edukacji to suma działań różnej skali, które są wdrażane przez wiele podmiotów – nauczycieli, NGO, biznes, uczniów czy rodziców. Każde z działań przypisane jest do odpowiedniego obszaru Planu, dzięki czemu możemy pokazać efekty wspólnej pracy całego środowiska edukacyjnego. W tym obszarze są to m.in.:

 • 1

  festiwal promujący naukę

 • 21 353

  uczestników Turnieju wiedzy Be.Net

 • ponad 2000

  nauczycieli zarejestrowanych na platformie edukacyjnej Fundacji Digital University

 • 700

  szkół, które korzystają z programu Be.Net

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.

Poznaj

Plan dla edukacji

10 obszarów | 50 celów | 250 zadań

Masz pytania? Chcesz dołączyć do projektu?
Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas na adres

kontakt@plandlaedukacji.pl

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!