Obszar III
Cel główny: Integracja biznesu i edukacji

Zwiększanie świadomości znaczenia dwustronnej relacji biznesu i edukacji, ich wzajemnego wpływu na siebie oraz pokazanie możliwości współpracy.

Cele i zadania

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Budowa i rozwój sieci firm odpowiedzialnych za przyszłość
2. Opracowywanie, upowszechnianie wdrażanie programów CSR dedykowanych przyszłości edukacji
3. Monitorowanie i upowszechnianie znaczenia edukacji w polskim CSR
4. Gromadzenie inspiracji i dobrych praktyk z sektora CSR
5. Prognozowanie trendów w zakresie wykorzystywania edukacji w programach CSR

Zadania
1. Redefiniowanie roli edukacji dla środowiska biznesowego (edukujmy wcześniej dobrze, a nie wyłącznie szkolmy pracowników – w uproszczeniu)
2. Upowszechnianie biznesowej perspektywy spojrzenia na edukację (edukacja jako inwestycja)
3. Stworzenie katalogu potrzeb biznesu jutra dla szkoły przyszłości
4. Gromadzenie inspiracji i dobrych praktyk z zakresu budowania relacji edukacji i biznesu
5. Upowszechnianie w środowisku edukacyjnym informacji o potrzebach biznesu odnośnie pożądanych na rynku kompetencji zawodowych

Zadania
1. Wspieranie rozwoju współpracy biznesu w zakresie udzielania menadżerskiego wsparcia w firmach dla dyrektorów szkół
2. Opracowanie i wdrożenie współpracy biznesu w zakresie stworzenia sieci mentoringowej i tutorskiej dla uczniów
3. Wspieranie budowania partnerskiej relacji biznesu ze szkolnictwem zawodowym
4. Opracowanie katalogu form wsparcia, jakich potrzebuje od biznesu szkoła oraz promowanie zasad dobrej współpracy biznesu i edukacji
5. Wspieranie w szkołach rozwoju doradztwa zawodowego i kompetencyjnego płynącego ze strony biznesu w polskich szkołach

Zadania
1. Zwiększanie poziomu kompetencji personelu szkoły do pozyskiwania partnerów biznesowych
2. Budowa społecznej sieci konsultacji dotyczących współpracy z biznesem dla szkół
3. Zwiększanie poziomu wiedzy na temat efektywnych sposobów prezentacji potrzeb szkół
4. Monitorowanie i promowanie dobrych praktyk w zakresie komunikacji szkół z biznesem
5. Upowszechnienie wiedzy na temat metod pozyskiwania partnerów biznesowych przez szkoły

Zadania
1. Zmapowanie i upowszechnianie aktywności IOB w zakresie edukacji
2. Promocja dobrych praktyk i case study dot. współpracy IOB i biznesu
3. Zdefiniowanie roli IOB dla edukacji i opracowanie road maps – sposobów, w jakie powinny się one w nią angażować
4. Wdrożenie porozumienia parków technologicznych dla edukacji jako pilotażu brania przez IOB odpowiedzialności za edukację
5. Opracowanie paktu IOB dla edukacji – gotowych scenariuszy działań, w które mogą włączyć się instytucje

Co mogę z tym zrobić?

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas.

Co już zrobiliśmy?

Realizacja Planu dla edukacji to suma działań różnej skali, które są wdrażane przez wiele podmiotów – nauczycieli, NGO, biznes, uczniów czy rodziców. Każde z działań przypisane jest do odpowiedniego obszaru Planu, dzięki czemu możemy pokazać efekty wspólnej pracy całego środowiska edukacyjnego. W tym obszarze są to m.in.:

 • 1

  warsztat dla studentów pedagogiki

 • 10

  warsztatów w laboratorium ROBOKLOCKI

 • 4

  wizyty studyjne w WPT

 • 1

  raport Odpowiedzialni za przyszłość

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.

Poznaj

Plan dla edukacji

10 obszarów | 50 celów | 250 zadań

Masz pytania? Chcesz dołączyć do projektu?
Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas na adres

kontakt@plandlaedukacji.pl

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!