Szkoła może być przyjazną przestrzenią

Dla kogo?

Autor

Projektujemy przyszłość. Edukacja

Tekst bada różne podejścia do oceniania uczniów, omawiając zalety i wady poszczególnych metod oraz ich wpływ na motywację i rozwój.

Udostępnij

Bezpieczna przestrzeń w szkole to fundament, na którym buduje się rozwój młodych ludzi. Szkoła Podstawowa Nr 113 w szczególny sposób dba o dobro swoich uczniów, oferując nie tylko wysokiej jakości edukację, ale także wsparcie psychiczne i emocjonalne. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, pedagogów oraz szerokiej gamie zajęć pozalekcyjnych, uczniowie mogą czuć się bezpiecznie, rozwijać swoje talenty i pasje, a także budować trwałe relacje społeczne. W rozmowie z nami opowiada o tym Małgorzata Kawecka i Małgorzata Korolkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 113 we Wrocławiu.

Dlaczego tak ważne jest by szkoła była bezpieczną przestrzenią dla uczniów? I co to właściwie znaczy? 

Bezpieczna przestrzeń w szkole jest niezwykle istotna dla uczniów z wielu powodów. Jest niejako drugim domem, w którym spędzają bardzo dużo czasu, zatem tu zdobędą wiele wspomnień. Umiejętności społeczne nabyte w szkole również ukształtują młodego człowieka, wpłyną na jego tożsamość, więc ze świadomością, zaangażowaniem i pasją co dzień dbamy o zapewnienie korzystnych warunków do nauki. Po prostu jesteśmy uważni  na potrzeby rozwijających się osobowości.

Dbamy o bezpieczeństwo, by uczniowie czuli się dobrze. Robimy wszystko, aby nasza szkoła była miejscem, w którym uczniowie mogą wyrażać swoje emocje i lęki, bez obawy przed wyśmianiem czy odrzuceniem. To miejsce, gdzie mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli, kolegów i koleżanek. Dbamy również o dobrostan psychiczny uczniów, dobrą atmosferę w szkole. Nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy są gotowi by pomóc w trudnych sytuacjach, wzmacniają poczucie własnej wartości, ponieważ wsparcie psychiczne dzieci jest bardzo ważne w procesie edukacji. Nasza szkoła to miejsce gdzie młodzi ludzie uczą się współpracy, poprzez aktywności w grupach, wspólne projekty, warsztaty, budują pozytywne relacje, co ma ogromne znaczenie dla ich rozwoju społecznego. Specjaliści są otwarci na kontakt z uczniami, służą wparciem, z czego uczniowie chętnie korzystają. Potwierdzają to również absolwenci, którzy z sentymentem nas odwiedzają i wspominają szkolne lata.

Jakie działania podejmujecie w tym zakresie?

Prowadzimy szereg działań z zakresu przeciwdziałania zrachowaniom ryzykownym (realizując programy profilaktyczne), staramy się szukać różnych możliwości, by uświadomić młodych ludzi i by język przekazu ważnych treści był atrakcyjny dla nastolatków. Czego dowodem jest spotkanie z zaproszonymi raperami w ramach projekty Rymcerzy – „Nie zmarnuj swojego życia”. Zrealizowany został również happening przez jedną z klas siódmych, tematem przewodnim była profilaktyka uzależnień. Pokazuje to przejmowanie inicjatywy przez młodzież i wspieranie swoich rówieśników w ważnych społecznie kwestiach. Współpracujemy z różnymi instytucjami, środowiskiem lokalnym, z policją, strażą miejską, strażą pożarną, Sejmikiem Wojewódzkim, których przedstawiciele prowadzili dla nas prelekcje z uczniami na temat niebezpiecznych zachowań, sposobów im zapobiegania oraz możliwych konsekwencji. Na terenie naszej szkoły znajduje się również gabinet poradni psychologiczno-pedagogicznej, która jest ważnym partnerem w diagnozowaniu oraz wspieraniu uczniów. Bierzemy udział w programie „Razem łatwiej” finansowanym przez Urząd Marszałowski, zapewniającym wsparcie zdrowia psychicznego naszych uczniów i ich rodziców.

Jak w SP 113 sprawiacie, że szkoła jest miejscem, w którym uczeń nie tylko zdobywa wiedzę, ale również może wszechstronnie się rozwijać i czuć się bezpiecznie?

Szkoła Podstawowa Nr 113 jest bardzo duża, a co za tym idzie ma dużo pracowników, o których warto wspomnieć. Panuje tu miła atmosfera pełna życzliwości i zrozumienia, a to co nas łączy to współpraca. Specjaliści, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły są zawsze otwarci na kontakty z rodzicami oraz uczniami. Szkoła jest pełna barw i możliwości. Placówka ma w ofercie dla uczniów różne kółka zainteresowań, a także ściśle współpracuje z Młodzieżowym Domem Kultury. Naszym priorytetem jest wzbudzenie u uczniów poczucia przynależności do szkolnej społeczności, gdzie mogą realizować siebie. Na jednej ze ścian jest jedno z naszych mott  „Ta szkoła jest wyjątkowa, bo Ty tu jesteś”.

Uczniowie mają możliwość rozwijać się w każdym kierunku, mogą uczestniczyć w treningach umiejętności społecznych, brać udział w zajęciach muzycznych plastycznych, matematycznych, chemicznych, treningach sportowych, teatralnych, literackich. Tu znajdą przestrzeń, która sprzyja znalezieniu zainteresowań, pasji i służy rozwojowi. Dużo osób z naszej szkoły osiągnęło sukcesy w sporcie, konkursach, zdobywają nagrody w szkole i poza nią, w różnorodnych aktywnościach. Konkurs talentów cieszy się co roku ogromnym zainteresowaniem. Prowadzą go osoby które są profesjonalistami i specjalistami w wielu dziedzinach – nauczyciele przedmiotów artystycznych – muzyki i plastyki i techniki. Uczniowie chętnie pokazują, co potrafią, a jeśli nie uda im się dojść do satysfakcjonującego etapu, zmotywowani, wspierani przez wychowawców i nauczycieli, próbują kolejny raz, nie poddają się, co jest cenną umiejętnością w dzisiejszych czasach w drodze do osiągania bliższych i dalszych celów. Na co dzień widzimy jak nasi uczniowie się rozwijają.

Stosujemy w pracy z uczniami aktywizujące metody nauczania, są to miedzy innymi matematyczne escape roomy, które są świetną alternatywą do tradycyjnych sprawdzianów. Nowoczesne metody nauczania  robią duże wrażenie na uczniach i rodzicach, które są bazą do rozbudzenia ciekawości nastolatków.

Jakimi dobrymi praktykami możecie podzielić się z innymi szkołami? Od czego zacząć?

Jedną z aktywności umożliwiającą młodzieży ekspresję plastyczną, wyrażanie siebie w sposób niewerbalny, jaką zaproponowaliśmy uczniom w ramach zajęć było malowanie muralu- powstało dzieło malowane na ścianie. Ideą i inspiracją było Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga zwane językiem żyrafy, zwierzę również znalazło zaszczytne miejsce na naszym muralu. Żyrafa to zwierzę o największym sercu, symbol empatii i satysfakcji w relacjach z ludźmi, światem. Dzięki długiej szyi żyrafa może widzieć więcej, metaforycznie widzi konsekwencje własnych myśli, słów i czynów, przypomina o tym jak ważnym zasobem i siłą jest wrażliwość. Takie zajęcia wpływają również na społeczność szkolną, możliwość kreacji, przełamywanie własnych barier i wiarę we własne talenty twórców. Możliwość „pokolorowania szkoły” wpłynęła na innych uczniów, którzy, co tydzień zauważali postępy, widzieli, że również mogą mieć realny wpływ na atmosferę w szkole, gdzie własne pomysły i wszelka inicjatywa była uwzględniana. Mural, nie miał sztywnego projektu, powstawał z docenieniem elementu improwizacji, by autorzy mieli szansę i wpływ na efekt. Hasło, które widnieje na muralu to „Just keep growing” tzn. po prostu się rozwijaj.

Na korytarzach szkolnych, są specjalnie zaaranżowane przestrzenie, w których można zrelaksować się, odpocząć, spędzić czas z rówieśnikami, uczniowie z nauczycielami tworzą coraz ciekawsze miejsca, dzieląc się pasjami, mają aktywny wpływ na to, co dzieje się w szkole, doceniana jest wszelka inicjatywa. Uczniowie mogą rozwijać wyobraźnię przestrzenną w bardzo dobrze wyposażonej pracowni działań twórczych tzw. „klockarni”. Inwestujemy w nowe technologie i pomoce wspomagające prace z uczniami, również tymi ze specjalnymi potrzebami, bierzemy udział w projektach Laboratoriach Przyszłości, dzięki czemu wykorzystujemy w swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej roboty edukacyjne Photon, magiczne dywany, tablice interaktywne, drukarki 3d.

Szkoła Podstawowa numer 113, dzięki bardzo zaangażowanej nauczycielce informatyki, która nawiązała współpracę z polskim klubem żużlowym WTS Sparta Wrocław, posiada w naszej szkole liczny FunClub zwany „Żużlowa rodzina SP113”. Drużna Betard Sparta Wrocław przyjęła zaproszenie i odwiedzi nas w ramach obchodów 40- lecia naszej szkoły, mamy nadzieję na stałą współpracę.

Organizujemy wiele konkursów interdyscyplinarnych, przy wykorzystaniu nowych technologii oraz uczestniczymy w projektach w tym unijnych np. Klucze do przyszłości. Organizujemy debaty oksfordzkie, na aktualnie nurtujące uczniów tematy, by mogli zaprezentować swój punkt widzenia.

Działa u nas Akademia Przyszłości, są to cykliczne spotkania z wolontariuszami, pomagającymi dzieciom oraz młodzieży pokonywać trudności wspierając tym samym ich poczucie własnej wartości. Tradycyjnie organizujemy wrocławski konkurs ortograficzny, który w bieżącym roku szkolnym swoim patronatem objął profesor Jan Miodek.

Wasze działania wykraczają poza szkolne mury?

Tak, wychodzimy również z naszymi działaniami w przestrzeń poza szkołą pokazując innym swój potencjał oraz trenując swoje umiejętności związane z ekspozycją społeczną. Możemy pochwalić się autorskim przedstawieniem pt. „Równoważni i uważni” w ramach projektu Wrocławska Bezpieczna Szkoła. Staramy się rozszerzać możliwości, by każdy z uczniów miał szansę rozwijać swój potencjał. W przyszłym roku szkolnym dzięki współpracy z klubem sportowym WKS Śląsk, otwieramy klasę sportową o profilu koszykarskim i zapraszamy do niej utalentowanych sportowo uczniów z innych szkół.

Jak nauczyciele, rodzice i wreszcie sami uczniowie mogą przyczyniać się do tego by szkoła była prawdziwie przyjaznym miejscem?

W związku z obchodami 40-lecia szkoły przy współpracy z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz lokalnym środowiskiem organizujemy festyn i jedyną, niepowtarzalną na osiedlu Nowy Dwór potańcówkę. To działanie na wielką skalę, jubileuszowe. Natomiast na co dzień nasze wspólne (pracowników szkoły, rodziców i uczniów) działania polegają na rozmowach, wymianie pomysłów, pokonywaniu trudności, doradzaniu i przede wszystkim postawie szacunku niezależnie od pełnionej funkcji. Uczniowie mają możliwość rozmowy na co dzień z nauczycielami, wychowawcami, jak również za pośrednictwem trójek klasowych. Rodzice chętnie korzystają z konsultacji, kontaktu online, współpracy z Radą Rodziców oraz z wsparcia specjalistów, których na terenie naszej szkoły jest wielu. Stawiamy więc na wzajemne wsparcie, rozumienie potrzeb, empatię, równość, otwartość na efektywną komunikację, obopólne zaufanie i wspólne działania, aby nasza szkoła była dla nas wszystkich przyjaznym miejscem.

21 czerwca 2024

Udostępnij

Dołącz do nas na

Zobacz również

Zgłoś materiał do bazy wiedzy!

Plan dla edukacji

Dołącz do realizacji Planu dla edukacji!

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.