Jak przygotowywać młodych ludzi na wyzwania przyszłości?

Dla kogo?

Autor

Projektujemy przyszłość. Edukacja

Tekst analizuje głębokie uczenie się jako kluczowy element rozwijania kompetencji, podkreślając znaczenie zrozumienia i krytycznego myślenia.

Udostępnij

Co łączy biznes i edukację? Jaką rolę w edukacji odgrywają NGO? Jakie znaczenie mają kompetencje przyszłości? Poznajcie inspiracje od Eli Wojciechowskiej, Prezeski Fundacji Digital University, która przez wiele lat opracowywała i wdrażała działania edukacyjne z obszaru nowych technologii.

Co Pani zdaniem łączy biznes i edukację? Jak i po co Pani zdaniem należy kreować współpracę biznesu, przedsiębiorców ze środowiskiem edukacyjnym?

Myślę, że istnieje wiele punktów wspólnych między biznesem a edukacją. Edukacja jest niezwykle istotna, ponieważ pozwala nam zdobyć wiedzę i umiejętności, niezbędne do rozwijania naszych pasji i zainteresowań. Jednak jej głównym celem jest przygotowanie nas do dorosłego życia, w tym życia zawodowego. Biznes powinien odgrywać aktywną rolę w środowisku edukacyjnym, po to, by zagwarantować, że osoby wchodzące na rynek pracy będą odpowiednio wyposażone w umiejętności, których aktualnie szukają  pracodawcy. Te dwie sfery życia są ze sobą nierozerwalnie związane. W Fundacji Digital University staramy się to pokazywać – angażować biznes, jego doświadczenie oraz wiedzę ekspercką w procesy edukacyjne.

Jak Pani zdaniem biznes może działać na rzecz edukacji?

Biznes może przyczyniać się do rozwijania wśród młodych ludzi podstawowych umiejętności, które są obecnie potrzebne na rynku pracy. W ramach naszych programów, takich jak Be.Eco, Be.Net i Uniwersytet Sukcesu, prowadzimy działania edukacyjne nakierowane na rozwijanie kluczowych kompetencji, które są obecnie poszukiwane na rynku pracy.

Uniwersytet Sukcesu przygotowuje młode kobiety do pracy w branży IT. Firmy wprowadzają dziś różne programy, po to by ich zespoły IT były bardziej zróżnicowane pod względem płci, ponieważ obecnie kobiet jest tam niewiele. My uczestniczki naszego programu wyposażamy w kompetencje, które są dla nich bardzo wartościowe.

Z drugiej strony, program Be.Net jest kierowany do szkół – zachęcamy w ramach niego do uczenia się nowych rzeczy, wychodzenia poza swoją strefę komfortu, korzystania z technologii i ich wykorzystywania w edukacji. Dążymy do tego, aby uczniowie byli świadomi korzyści wynikających z korzystania z tych narzędzi.

Natomiast w Be.Eco łączymy to z działaniami na rzecz dobra naszej planety. Uczymy, jak dbać o klimat, czerpiąc wiedzę od ekspertów biznesowych, którzy na co dzień zajmują się problematyką klimatu. Biorą oni udział w spotkaniach szkolnych, uczą nauczycieli i przygotowują materiały dydaktyczne, które są aktualne i oparte na solidnej wiedzy.

Jak, biorąc pod uwagę pani doświadczenia pracy z biznesem i środowiskiem edukacyjnym, szkoły powinny otwierać się na współpracę z biznesem? Od czego powinni zaczynać ich dyrektorzy zwracając się np. do lokalnych firm z propozycją współpracy?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że lokalny biznes oferuje miejsca pracy, co pozwala utrzymać młodzież w lokalnej społeczności. Otwarcie się na to, co dzieje się w naszym otoczeniu, jest kluczowe. Edukacja ma za zadanie przygotować młodych ludzi do dorosłego życia, które obejmuje przede wszystkim wykonywanie pracy. W obecnych czasach jest to wyzwanie, ponieważ potrzeby rynku zmieniają się dynamicznie i trudno dokładnie określić, jakie kompetencje będą potrzebne młodym ludziom. Dlatego kluczowe jest przygotowanie ich do zmian i zrozumienie różnorodności.

Otwieranie się na otoczenie, na biznes, na lokalną kulturę, powinno być integralną częścią naszej edukacji. Czerpanie z lokalnej społeczności może przyczynić się do lepszego zrozumienia dynamiki rynku pracy i przygotowania do niej młodych ludzi.

W kontekście rozmów o zmianie edukacji bardzo często pojawia się termin „kompetencje przyszłości” – jest on jest obecnie szeroko omawiany i wykorzystywany w różnych kontekstach, podobnie jak kiedyś termin „innowacje”. Jaka jest Pani perspektywa na to czym one są w naszej teraźniejszości?

W naszej fundacji koncentrujemy się przede wszystkim na umiejętnościach cyfrowych – na efektywnym korzystaniu z narzędzi cyfrowych i świadomym ich używaniu. Ale nie możemy zapominać o kompetencjach miękkich, takich jak umiejętność współpracy, kreatywność i otwartość na zmiany oraz na uczenie się. Te cechy są niezwykle ważne.

Swoje działania kierujemy do szerokiego grona, zachęcamy do udziału zarówno nauczycieli, jak i uczniów, przedstawicieli biznesu i osoby rozpoczynające karierę. Chcemy, aby osoby doświadczone dzieliły się swoją wiedzą z młodymi ludźmi. Taka wymiana doświadczeń między pokoleniami jest korzystna dla obu stron – biznes dowiaduje się, czego potrzebują młodzi ludzie, a młodzi ludzie uczą się, jak funkcjonuje biznes. Pozwala im to lepiej zrozumieć i przygotować się do przyszłości, gdy staną się częścią rynku pracy.

Potwierdzają to nasze programy. Uniwersytet Sukcesu to roczny program przygotowujący kobiety do pracy w IT. Uczymy jego uczestniczki nie tylko kompetencji technicznych, ale także staramy się wzmocnić ich wiarę we własne możliwości. W programie oferujemy indywidualne doradztwo, naukę pisania CV, symulacje rozmów rekrutacyjnych, porady jak szukać pracy i jak odpowiadać na oferty w sposób oryginalny. Dzięki półrocznemu programowi mentoringowemu, specjaliści z IT przygotowują młode kobiety do pracy w branży, pomagają im odnaleźć się w firmach IT i wskazują kompetencje potrzebne do pracy na stanowisku juniorskim.

 To jednak nie jedyna inicjatywa.

Tak, prowadzimy dwa programy dla nauczycieli, Be.Net i Be.Eco. Be.Net koncentruje się na bezpieczeństwie w sieci, kompetencjach przyszłości oraz na wykorzystaniu technologii w procesie edukacji. Be.Eco skupia się z kolei na edukacji ekologicznej, ale także na zawodach przyszłości związanych z ekologią. Obecnie powstaje wiele nowych zawodów skupionych wokół ekologii, a technologie mogą przyczynić się do ochrony naszego klimatu. Dlatego rozwijanie umiejętności w tym obszarze jest bardzo ważne – w końcu mamy tylko jedną planetę.

Szkolimy nauczycieli i dostarczamy im scenariusze lekcji oraz karty pracy, które mogą wykorzystać podczas zajęć. Kładziemy także nacisk na interdyscyplinarność, na przykład – o ekologii można uczyć na lekcji języka angielskiego.

Dla uczniów przygotowujemy konkursy, turnieje i wyzwania, ponieważ chcemy, aby tematyka bezpieczeństwa w sieci, poruszania się w środowisku cyfrowym oraz edukacji klimatycznej były obecne w ich życiu przez cały czas. Chcemy też, aby angażowały w to rodziców i lokalne społeczności, ponieważ te tematy są niezwykle ważne.

Dodatkowo, podejmujemy szereg działań wspierających uchodźców z Ukrainy, w szczególności w obszarze edukacji cyfrowej. Prowadzimy program, który przygotowuje ich do pracy w IT i digital marketingu. Oferujemy im kursy, wsparcie HR i wprowadzenie do świata pracy w IT. Obecnie mamy 350 osób w programie. Prowadzimy także zajęcia z robotyki dla dzieci.

Zatrudniliśmy nauczycielki z Ukrainy, które teraz prowadzą zajęcia dla dzieci w szkole ukraińskiej. Jest to wspaniała zabawa i jednocześnie dzieci uczą się programowania i rozwijają swoje zainteresowania. Wysłaliśmy też ponad tysiąc komputerów do szkół dla dzieci, które przybyły z Ukrainy. W sytuacji wojny nie myśli się o zabraniu wszystkiego, a do edukacji sprzęt ten jest niezbędny. W sumie 1200 komputerów trafiło do szkół. Jesteśmy dumni, że udało nam się połączyć siły różnych firm, zebrać i wysłać użyteczny sprzęt.

Jak, biorąc pod uwagę różnorodność Państwa projektów określa Pani rolę, którą odgrywa Państwa fundacja? Jaką w ogóle rolę dla edukacji odgrywają NGO?

Myślę o nas jako o organizacji, która przygotowuje młodych ludzi do wyzwań w dorosłym życiu, zwłaszcza tych związanych z życiem zawodowym. Jeżeli miałabym określić rolę, jaką organizacje pozarządowe ogólnie odgrywają dla edukacji na podstawie naszych projektów, powiedziałabym, że uzupełniamy podstawę programową. Wobec szerokiego spektrum różnorodnych działań, w pewnym sensie wymuszamy na rządzących, aby podążali za rozwojem i wprowadzali różnorodną ofertę. Organizacje pozarządowe często o krok, a czasem nawet więcej, wyprzedzają działania prowadzone w oparciu o obowiązujące standardy. Dzięki temu edukacja rozwija się i idzie do przodu. Jeśli odbiorcy poznają różne możliwości, zaczynają oczekiwać i żądać więcej, pragną ciekawszej edukacji. To jest kierunek, którym musimy podążać.

Z Pani perspektywy, gdzie warto szukać inspiracji do zmiany w procesie edukacyjnym?

Oczywiście zapraszam do nas, czyli do Fundacji Digital University. Ale wybór zależy od tego, czego dana osoba poszukuje. Nasza organizacja zaspokaja specyficzne potrzeby w zakresie rozwoju cyfrowego i kompetencji przyszłości.

Radziłabym poszukiwać inspiracji w organizacjach, które opierają swoje programy na solidnej wiedzy i badaniach, ponieważ te metody są sprawdzone. Ważne jest, aby szukać NGO, które dostarczają materiały wysokiej jakości. Nie chodzi tu o ilość tworzonych materiałów, ale o ich jakość. Edukacja zawsze powinna być na wysokim poziomie.

21 czerwca 2024

Udostępnij

Dołącz do nas na

Zobacz również

Zgłoś materiał do bazy wiedzy!

Plan dla edukacji

Dołącz do realizacji Planu dla edukacji!

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.