Empatia jako kompetencja przyszłości

Dla kogo?

Autor

Jędrzej Witkowski

Publikacja analizuje empatię jako kluczową kompetencję przyszłości, omawiając jej rolę w edukacji i codziennym życiu oraz metody rozwijania tej umiejętności wśród uczniów.

Udostępnij

W ostatnich latach coraz więcej mówimy o empatii. Często jednak mylimy ją z sympatią lub współczuciem dla innych. Empatia tymczasem jest czymś innym, to zdolność rozpoznawania, współodczuwania emocji odczuwanych przez inne osoby i podejmowania działań na tej podstawie. Nie chodzi więc o życzliwość, pocieszanie ani zamartwianie się z inną osobą, ale zrozumienie co ona czuje i odnalezienie w sobie podobnych emocji.

Empatią zajmowała się m.in. Brene Brown, która w swojej książce pisze o 5 elementach składających się na empatię:

 • przyjęcie perspektywy drugiej osoby – spojrzenie na świat jej oczami,
 • nie ocenianie drugiej osoby, tego czym się dzieli i co odczuwa,
 • zrozumienie uczuć drugiej osoby,
 • wyrażenie zrozumienia dla drugiej osoby,
 • uważność, czyli wnikliwe przyglądanie się własnym emocjom, których doświadczamy w zetknięciu z emocjami drugiej osoby.

Dlaczego empatia to kompetencja przyszłości?

Empatia nie jest często wprost wymieniana jako kompetencja przyszłości. Często jednak jako o kompetencjach przyszłości mówi się chociażby o komunikacji, współpracy czy rozumieniu innych i wchodzeniu z nimi w interakcję. Te kompetencje są już bardzo bliskie empatii. Jeśli założymy, że w świecie przyszłości będziemy coraz więcej pracowali z innymi ludźmi (m.in. dlatego, że technologia zastąpi człowieka w zadaniach, nie wymagających interakcji z innymi osobami), to jasne stanie się, że empatia będzie nam potrzebna jako fundament dla komunikacji i skutecznej współpracy. Choćby z tego powodu warto uczyć dzieci i młodzież empatii również w szkole.

Jak rozwijać empatię w szkole?

Na całym świecie prowadzone są badania nad empatią oraz jej wpływem na edukację. Badacze z Uniwersytetu Harvarda zwracają uwagę, że uczniowie, którzy są bardziej empatyczni są też bardziej zaangażowani w lekcje, osiągają lepsze wyniki w nauce, lepiej komunikują się ze sobą, rzadziej stosują wobec siebie przemoc, budują bardziej pozytywne relacje.

Dzieci i młodzież mają naturalną zdolność do empatii, ale trzeba pomóc im nabywać tę kompetencję, pogłębiać ją i praktykować.

W uczeniu empatii wsparcie dorosłych jest najważniejsze w dwóch obszarach:

 • poszerzanie grupy, którą chcemy otaczać empatią– najbardziej naturalnie przychodzi nam współodczuwanie z osobami, które są nam bliskie (np. rodziną) i podobne do nas (np. koleżanki z klasy), trudniejsze jest objęcie empatią osób, które się od nas różnią (np. osoba z klasy, z którą nie mam większego kontaktu), mają inne poglądy lub są nam zupełnie obce (np. osoby innych narodowości lub mieszkające w innych częściach świata);
 • przechodzenie od współodczuwania do działania – często barierą w okazywaniu empatii jest niewiedza, co zrobić, by pokazać drugiej osobie, że współodczuwamy jej emocje i że jest ona dla nas ważna, podpowiedzi osoby dorosłej mogą być tutaj dla młodego człowieka szczególnie cenne.

Co konkretnie może zrobić w klasie nauczyciel, który chce uczyć empatii swoich uczniów?

 • modelować empatię – obdarzać nią swoich uczniów, np. starając się zrozumieć powody trudnego do zaakceptowania zachowania ucznia, przed podjęciem interwencji wychowawczej;
 • tłumaczyć, czym jest empatia (i czym nie jest) i podawać przykłady działań, które możemy podjąć okazując empatię (np. słuchanie, okazywanie życzliwości, zaoferowanie pomocy);
 • tworzyć okazję do praktykowania empatii – np. poprzez zadania, w których uczniowie zastanawiają się co myśli i czuje bohater książki, co odróżnia a co upodabnia go do nas i jak moglibyśmy okazać mu nasze wsparcie;
 • rozmawiać o czynnikach blokujących empatię i sposobach ich przekraczania – np. stereotypach, strachu przed reakcją innych, niewiedzą, co zrobić, by nie urazić drugiej osoby;
 • uczyć samoregulacji emocjonalnej – np. opanowywania złości i stresu w relacjach z innymi osobami (to warunek okazania im empatii);
 • ustalać jasne oczekiwania i zasady precyzujące, że oczekujecie okazywania empatii wszystkim członkom szkolnej społeczności, doceniaj zachowania, które są zgodne z tymi zasadami i reaguj, gdy zasady są łamane.

Pobierz infografikę >

Warto przeczytać:

Brene Brown, Odwaga w przywództwie, MT Biznes, Warszawa, 2019

Materiały z projektu Making Caring Common Project (Harvard Graduate School of Education) https://mcc.gse.harvard.edu/

21 czerwca 2024

Udostępnij

Dołącz do nas na

Zobacz również

Zgłoś materiał do bazy wiedzy!

Plan dla edukacji

Dołącz do realizacji Planu dla edukacji!

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.