Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia

Dla kogo?

Autor

Ewa Kempska

Artykuł opisuje znaczenie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów, uwzględniając ich różne możliwości psychofizyczne. Podkreśla rolę nauczyciela w dostrzeganiu tych potrzeb i stwarzaniu warunków do rozwoju każdego ucznia. Autor postuluje zmianę podejścia do oceniania, kładąc nacisk na rozwój zamiast porównywania.

Udostępnij

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.