Czym są kompetencje?

Dla kogo?

Autor

Oktawia Gorzeńska, Artur Krawczyk

Publikacja wyjaśnia, czym są kompetencje, jak są definiowane i dlaczego są ważne w kontekście edukacyjnym. Przedstawia różne typy kompetencji i ich znaczenie dla rozwoju osobistego i zawodowego.

Udostępnij

Dziś dużo mówi się o potrzebie rozwijania kompetencji uczniów, wydaje się jednak, że brakuje prostych i praktycznych podpowiedzi, jak przygotowywać lekcje, tak by odpowiedzieć na to wyzwanie. Kwestię tę może utrudniać fakt, że zamiennie (błędnie) używamy słów kompetencje i umiejętności, które nie są wyrazami bliskoznacznymi. Na dodatek, publikowane liczne listy kompetencji proinnowacyjnych lub przekrojowych, określanych nawet mianem kompetencji przyszłości, komplikują ten obraz, nie wskazując samych kompetencji, ale również umiejętności i postawy.

Jaka zatem jest definicja kompetencji?

Kompetencje to zdolność do podejmowania określonych działań, czyli zastosowania w praktyce wszystkiego, czego wcześniej się nauczyliśmy. Krótko mówiąc, są one połączeniem wiedzy, umiejętności i postaw. Definicja ta prowadzi nas do rozróżnienia kompetencji od umiejętności i nakazuje traktować kompetencje jako cechę nadrzędną. To umiejętności jakie nabywamy, wpływają na poziom naszych kompetencji, na podstawie których podejmujemy decyzje i działania.

Skąd wzięło się pojęcie kompetencji?

Za prekursora pojęcia „kompetencje” uchodzi R.E. Boyatzis, autor publikacji “The Competent Manager: A Model for Effective Performance”. Pojawia się w niej definicja kompetencji opisanej jako „zespół cech danej osoby, na który składają się charakterystyczne dla danej osoby elementy, takie jak motywacja, cechy osobowości, umiejętności, samoocena związana z funkcjonowaniem w grupie oraz wiedza, którą ta osoba sobie przyswoiła i którą się posługuje”.

Czy i jak możemy rozwijać kompetencje uczniów?

Pierwszym krokiem może być refleksja nad swoją edukacyjną pracą i tym samym nieco szersze spojrzenie na to, jak możemy planować i realizować zajęcia z uczniami. Dobrym pomysłem wydaje się skorzystanie z triady kompetencyjnej WUP (wiedza, umiejętności, postawy), czyli odpowiedzenie sobie przed lekcją na następujące pytania:

 • Jaką wiedzę zdobędą/pogłębią moi uczniowie?
 • Jakie umiejętności będą oni rozwijali?
 • Jakie postawy będą kształtowali?

Warto również zastanowić się, jakie metody i praktyki możemy wykorzystać po to by zadbać o pracę z uwzględnieniem modelu WUP. Pomogą w tym pytania takie jak:  Jak często wdrożę pracę w parach lub grupach?

 • Czy moi uczniowie będą samodzielnie robić notatki i podejmować refleksję?
 • Czy będą mieli okazję dyskutować?
 • Czy będą mieli możliwość rozwiązywania zadań problemowych?
 • Jak zadbam o przestrzeń do zadawania pytań przez uczniów?
 • Czy moi uczniowie przygotują quizy i testy?

Konkretne przykłady wybranych kompetencji, umiejętności i postaw znajdziemy m.in. w materiałach Światowego Forum Ekonomicznego czy “Szkoły dla innowatora”, projektu prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kompetencje:

 • kreatywność,
 • komunikacja,
 • krytyczne myślenie,
 • współpraca,
 • rozwiązywanie problemów.

Umiejętności:

 • rozwijanie zainteresowań (np. wychodzenie poza ramy przedmiotu),
 • podejmowanie refleksji,
 • planowanie,
 • generowanie pomysłów,
 • wzajemne uczenie się,
 • słuchanie,
 • formułowanie wypowiedzi.

Postawy:

 • dogłębna analiza obecnej sytuacji,
 • szacunek dla pomysłów innych,
 • postawa proaktywna,
 • podejmowanie ryzyka,
 • akceptowanie pomysłów innych,
 • podejmowanie roli w zespole,
 • gotowość do kompromisu,
 • postawa wątpienia.

Jak widać kompetencje nie stoją w opozycji do wiedzy. Warto o tym pamiętać.  Sama wiedza jednak nie wystarczy dziś do tego, by rozwiązywać problemy i przekształcać idee w czyny. Ważne jest myślenie o triadzie, która się uzupełnia, a składają się na nią: WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY (KOMPETENCJE).

21 czerwca 2024

Udostępnij

Dołącz do nas na

Zobacz również

Zgłoś materiał do bazy wiedzy!

Plan dla edukacji

Dołącz do realizacji Planu dla edukacji!

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.